Nieuws

Nieuwe plek voor verborgen kunstwerk

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

En dan komt er zomaar een kunstwerk tevoorschijn uit de bosschages. Maar weinig Liphústers wisten nog van het bestaan.

Het kunstwerk zonder titel stond verstopt voor het oude dorpshuis De Mande aan De Buorren. “En dêr moast it wei”, zegt Plaatselijk Belang-voorzitter Hinke Heida. Dus werd er een nieuwe plek gezocht en gevonden in de bocht bij de Piterkerk, waar het nu pronkt op een klein pleintje met picknickbank.

Het was nog even zoeken naar die goede plek. Bij de nieuwe mfa It Kobunderhûs was geen ruimte. “Dêr stiet de Harker al en it keunstwurk fan obs De Flecht. By de tsjerke fûnen we wol in moai plak.” Er is nog wel een klein probleempje. Het kunstwerk van hardsteen staat op een gemetselde sokkel en die is wankel. Plaatselijk Belang zoekt nog een metselaar die de sokkel opnieuw wil voegen. Een oproep op Facebook leverde tot nu toe niets op. “We gean no wat minsken persoanlik benaderjen.”

Het kleine kunstobject is geen bol en geen kubus maar iets daartussenin met afgevlakte delen. Op de site van Keunstwurk wordt het genoemd onder de titel ‘Stobbe’, in 1981 door Johanna Rosina (Hans) Snoek gemaakt in opdracht van de Culturele Commissie Opsterland. Over de historie en het eigendom van het kunstwerk is in Lippenhuizen weinig tot niets bekend. “Dat sykje se no by de gemeente út.” Zodra dit bekend is, wordt er een informatiebordje bij geplaatst.