Nieuws

Nieuwjaarstoespraak Van Selm: aandacht voor landbouw

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

In haar nieuwjaarstoespraak keek burgemeester Ellen van Selm maandagavond alvast vooruit naar 2021. Dat jaar is door NBTC Holland Marketing uitgeroepen tot themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’.

“Ik zou graag willen dat Opsterland als herkenbaar onderdeel van het aantrekkelijke platteland meedoet aan dat themajaar. Met onze vitale en leefbare dorpen, een zelfbewuste agrarische sector en een landschap met noodzakelijke biodiversiteit.” Van Selm roemde haar eigen gemeente als een prachtige plattelandsgemeente met zestien vitale dorpen, met in het buitengebied een belangrijke rol voor de boeren. “Zij bepalen voor een groot deel het landschap. En Opsterland heeft 420 agrarische bedrijven. Het is heel goed dat er de laatste tijd meer aandacht komt voor het boerenbedrijf en de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers liggen regelmatig wakker vanwege zorgen om de toekomst van hun bedrijf. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat meer dan tweederde van de Friezen trots is op onze Friese boeren. De Friese landbouw heeft een sterke gunfactor onder de meerderheid van de Friezen.” Van Selm zei het belangrijk te vinden om als grote plattelandsgemeente de juiste verbindingen te maken. “Zodat wij een toekomstbestendige agrarische sector hebben waarin productie van ons voedsel, de zorg om onze leefomgeving, biodiversiteit én behoud van ons landschap in goede balans zijn.”

Minder inwoners

Opsterland begon het nieuwe jaar met 29.707 inwoners, iets minder dan een jaar geleden. Het sterftecijfer lag hoger dan het geboortecijfer. Maar volgens Van Selm hebben zich afgelopen jaar meer mensen in Opsterland gevestigd dan er vertrokken. “Het aantal banen groeit ook weer en in Opsterland zijn de bijstandsuitkeringen met 8 procent gedaald en het aantal WW-uitkeringen met 29 procent.”
Ook stipte de burgemeester de drie belangrijke thema’s aan waarop het vorig jaar begonnen college inzet: leefbaarheid, duurzaamheid en inclusieve dorpen.