Nieuws

Nije Kompanjons nu echt gestopt

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De Nije Kompanjons bestaat niet meer. De stichting zette zich bijna 50 jaar in voor het beheer van de Turfroute, maar heeft haar taken nu definitief gestaakt. Dit had het bestuur vorig jaar al uitgebreid aangekondigd.

De financiering van de promotie van de Turfroute viel vorig jaar in het water doordat het Turfroutevignet verviel. De provincie Fryslân wil niet langer entree vragen voor het bevaren van de toeristische route. De provincie bood nog een tijdelijke alternatieve financiering, maar dat zag het bestuur vorig jaar al niet zitten. De Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden houdt de website van de Turfroute in de lucht en gaat ook de promotionele activiteiten voortzetten. De bestuursleden van De Nije Kompanjons vinden het nog steeds jammer dat zij hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten. Controle op de route en op de onderhoudswerkzaamheden moeten nu door een andere partij worden overgenomen. Bovendien denken De Nije Kompanjons dat alleen een intensieve promotie in binnen- en buitenland zorgt voor voldoende toeristen op de vaarroute.