Nieuws

NLdoet: Doarpshûs Jonkerslân

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Ze wegen wel tweehonderd kilo per stuk, denken de mannen bij Us Doarpshûs. Vijf man sterk komt eraan te pas om de bankjes naar hun plek te tillen. “Eem delsette, mannen. Earst sjen wêr’t de gatten moatte.” De bankjes komen vanaf de overkant, van het oude dorpshuis.

Eigenlijk hadden ze er al moeten staan, zegt Imke van der Vlugt van Plaatselijk Belang. Maar ja, de winter viel in. Dat korte wintertje verhinderde ook het mooie plan om tijdens NLdoet duizend bloembollen in de voortuin van het nieuwe dorpshuis te poten. “Bytsje jammer. Mar dêr moatte earst noch struken en beamkes yn en dat koe net mei de foarst yn ‘e grûn.” Dat gaat binnenkort gebeuren, verklaart Van der Vlugt.

Ze zijn het in Jonkerslân zo langzamerhand wel gewend: zaterdag is klusdag bij het dorpshuis. Dat is nu klaar, in juni volgt de officiële opening. Dus kunnen nu nog wat puntjes op de ‘i’ gezet worden. Van de eigengemaakte bankjes van roestvrijstaal met kunststof liggers, wordt een ‘smûk hoekje’ gemaakt op het terras. Dat vergt behoorlijk wat spierkracht, zoveel is duidelijk. “Woartels!”, waarschuwt een man met schep. Vier gaten per bankje graven ze, soms dwars door de wortels van de berk in het hoekje.

Dan volgt een secuur klusje. Handig hebben ze een grote balk onder de zitting doorgeschoven en tillen de bank met betonvoeten in de gaten. “Aanst hingje we it bankje op oan de balke. En dan oanslempe mei sân.”