Nieuws

NLDoet: Waldhûs Wijnjewoude

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

NLdoet niet door laten gaan bij It Waldhûs? Geen sprake van! Plaatselijk Belang vroeg de klus aan maar kreeg nul op het rekest, geen subsidie dus. Vicevoorzitter Theo van Linde: “NLdoet is allinne foar partikulieren seinen se. Klopt ek wol, want it gebou is fan Elkien. As de minsken fan It Waldhûs it sels oanfrege hienen, hie it wol kind.” Geen reden om niet aan de slag te gaan vond het dorpsbelang, want dat zou toch al te sneu zijn voor de bewoners die zich er al op hadden verheugd. “We ha doe sein: we dogge it as Pleatslik Belang sels wol.”

Door vier leden van het dorpsbelang, geholpen door een echtgenote en een zoon, poetsten en fatsoeneerden de buitenboel van het appartementengebouw voor senioren. Op verzoek van een bewoner werd een grote conifeer omgelegd. De kunststof boeidelen en raampartijen kregen een frisse schoonmaakbeurt evenals de vlaggenmast in het grasveld. Dat laatste was nog een lastig klusje. Een brander moest eraan te pas komen om de bouten in de voet los te maken, zodat de mast kon kantelen.

Al vroeg hadden de bewoners gezorgd voor koffie, tussen de middag werd soep gemaakt en waren er broodjes gesponsord door de plaatselijke bakker. “De rest hat PB sponsere. We hienen ek bankjes meitsje sild, mar dat koe no net trochgean.”