Cultuur

Nominaties Gouden Turf 2017: Bouwploeg dorpshuis Jonkerslân

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers, inwoners die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen houdt de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie van het jaar. De komende weken presenteert Sa! portretten van de twaalf genomineerden. In december kunnen inwoners van Opsterland stemmen op de vrijwilligersorganisatie die in hun ogen de prijs verdient.

Ruurd Haakma, Gerda Lukassen, Lieneke de Jong, Baukje van der Vlugt, Hiltsje en Roelof Bos maken allemaal deel uit van een harde kern vrijwilligers die ervoor zorgden dat Jonkerslân een fantastisch mooi multifunctioneel dorpshuis krijgt. Toen het oude dorpshuis toe was aan een fikse opknapbeurt, ontstond het idee om de leegstaande school om te bouwen tot een nieuw dorpshuis. “Jim bin gek”, was volgens Roelof een van de eerste reacties.

Maar al snel bleek er in eigen dorp veel expertise, het bleef niet bij een plan. Samen met een tekenaar schetste Ruurd hoe de school kon veranderen in een dorpshuis met verschillende zalen, een grote keuken, een gezellige moderne huiskamer en een ruime bar. Er kwamen commissies met ieder eigen verantwoordelijkheden. “Zelfs degene die ons voor gek verklaarde hielp mee”, lacht Roelof. Anderhalf jaar werkte een vaste groep vrijwilligers iedere zaterdag hard aan de realisering van het moderne dorpshuis. “Er blijft dan thuis weleens wat liggen”, vertelt Hiltsje. “Maar het is iedere zaterdag ook erg gezellig, met een goede catering.” Daar hoort een nazit echt bij, vindt de hele groep. Maar het blijft zeker niet alleen bij de zaterdagen.

Het is verleidelijk om ook in de rest van de week aan te pakken. Een van de vrijwilligers, in het dagelijks leven zzp’er, heeft wel wat inkomsten laten liggen om in het dorpshuis iets af te maken. Door een klusmarathon, oliebollenactie, legeflessenactie, bingo en de kringloopwinkel Loppis zijn er naast de harde kern mensen van 4 tot 80 jaar betrokken bij de bouw. “Mar je kinne wol fernimme dat de tiden feroare binne”, zegt Lieneke. Na duizenden uren werk, waaronder ook een bezoek aan de dokterswacht, raakt de ploeg nog niet uitgepraat over de verbindende factor van het samenwerken. “En we bin sa grutsk. De earste kearen dat de minsken hjir kamen, moasten we wol efkes slikke om de smoarge skuon. Mar dit doarpshûs fielt no as ús eigen.”