Cultuur

Nominaties Gouden Turf 2017: Buuf & Buuf

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen, organiseert de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie. De komende weken presenteert Sa! portretten van de twaalf genomineerden, waarna inwoners van Opsterland in december kunnen stemmen.

Kiki de Jong en Nynke Landman zijn de drijvende krachten achter Buuf & Buuf. De twee onderneemsters vinden elkaar als vrijwillige verbeteraars van de eigen ‘woonplek en leefomgeving’. Nynke: “Als mensen zich prettig voelen in hun eigen buurt en samen met buurtgenoten prettig leven, wordt de hele wereld ook een beetje beter. Ik wil aan mijn kinderen later kunnen uitleggen wat ik heb gedaan om de aarde te behouden.” Alle projecten die de Buuffen uitvoeren hebben het kenmerk Gezellig, Groen en Gezond. “Samen met anderen willen we stappen maken, zodat mensen niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan als ze iets willen verbeteren.”

Een van de projecten is het ‘Zwerfie-Bingo’, vijftien gezinnen zijn met een spelletje zogenaamde zwerfvuiljagers geworden. Het werkt heel aanstekelijk. Op die manier vullen ze iedere maand een grote container met gevonden zwerfafval. Buuf & Buuf regelde ook samen met de leerlingenraad van de BHS een zogenaamde GreenUp-automaat bij Albert Heijn, waardoor het winkelplein en de route naar school nu veel schoner zijn. Met ‘Vegen rond Negen’ proberen Nynke en Kiki ondernemers en bewoners in het centrum van Gorredijk met elkaar te verbinden. Op woensdagochtend om 9.00 uur vegen ze met leuk beschilderde bezems een stukje van het centrum schoon. Nynke: “Je spreekt je buren nog eens en begint je dag met een warming-up. Onze projecten hebben succes omdat we zelf geloven in de grote potentie van Gorredijk en omdat wij iedereen positief benaderen. Mopperaars die niets willen veranderen vallen niet onder onze doelgroep.