Nieuws

Nominaties Gouden Turf 2017: Buurt- en speeltuinvereniging Badweg

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen, organiseert de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie. Deze week de laatste drie portretten van de twaalf genomineerden. In december gaat de digitale stembus open.

Buurt- en speeltuinvereniging Badweg, Gorredijk

Janny van der Velde verhuisde negen jaar geleden naar de Rindert van Zinderen Bakkerstrjitte. “Ik had een dochter van 3 en was zwanger van m’n tweede. In het begin ging ik vaak met mijn dochter naar de speelplaats bij de Stokerij. Daar waren veel meer speeltoestellen dan in de speeltuin Badweg.” Op een gegeven moment werd ze gevraagd als bestuurslid van Buurt- en speeltuinvereniging Badweg. De andere bestuursleden waren Franke Geert Talman, Wietze Oenema, Jan Oosterhof en Anja Voskuilen. Janny kreeg het opzetten van de speeltuin onder haar hoede.

Op het moment dat Hilde van der Werf de bestuursplek van Talman en Voskuilen innam, was er al een start gemaakt met de zoektocht naar een leverancier van nieuwe speeltoestellen. In het ontwerp van Boer Speeltoestellen is niet alleen aandacht voor de buurtkinderen, maar ook voor de senioren die het gezellig vinden om op een bankje uit te rusten en naar de spelende kinderen te kijken. Het bestuur hield een enquête onder alle 77 leden over welke speeltoestellen de voorkeur hadden. “We schrokken van de prijs van de toestellen, 45.000 euro, maar besloten er wel voor te gaan.” Met succes werden fondsen aangeschreven: Oranje Fonds, Rabobank, Elkien, Lammert Heringa Fonds. Ook met eigen activiteiten werd geld opgehaald: paaseitjes verkopen, statiegeldflessen inzamelen, stemmen tellen bij het stembureau, fancyfair, lotenverkoop voor de bingo. De buurtbewoners haalden zelf de oude speeltuin leeg. Afgelopen voorjaar werd de vernieuwde speeltuin geopend. De hele buurt geniet ervan. “Het klein onderhoud en het opruimen van het zwerfvuil doen we zelf.”