Nieuws

Nominaties Gouden Turf 2017: Dizze Skâns Moat Bliuwe

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen, organiseert de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie. Voor de derde achtereenvolgende week presenteert Sa! portretten van drie van de twaalf genomineerden, waarna inwoners van Opsterland in december kunnen stemmen.

Menig Gordykster kan zich 16 maart 1961 nog haarfijn voor de geest halen. Minister Marga Klompé opende toen cultureel centrum en ontmoetingsplek De Skâns. Gorredijk had behoefte aan deze plek en haalde zelf 5.700 gulden binnen. Nu vele jaren later zijn er plannen om De Skâns op te laten gaan in een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie. “Dit kin net en dat is net goed foar de Gordykster mienskip”, vinden Luit Beenen, Henk Hoen (niet de ex-wethouder) en Gerard Rooker. Zij verenigden zich in de actiegroep Dizze Skâns Moat Bliuwe.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de ontmoetingsplek dreigde te verdwijnen, zet deze harde kern zich in om de echte Skâns te behouden. Volgens Hoen ontwikkelden de initiatieven zich stapsgewijs, waardoor van lieverlee deze actiegroep ontstond. Inmiddels spraken de mannen meerdere keren met het gemeentebestuur en de klankbordgroep. Er kwam een gedegen tegenbegroting van een architect, een handtekeningactie en acties met spandoeken. En natuurlijk is er veel schrijfwerk en de Facebookpagina. “Naarmate we langer bezig zijn om De Skâns te behouden, krijgen we meer energie om weer wat nieuws te bedenken”, aldus Gerard. Luit vertelt dat er niet alleen positieve reacties vanuit het dorp komen, maar ook van artiesten. “Ze begrijpen niet waarom De Skâns weg moet. In één jaar telt deze plek 250.000 bewegingen, van het theater en van verenigingen en vergaderingen.” Tot op de dag van vandaag ontvangt de actiegroep brieven van sympathisanten, ook vanuit het culturele leven. “We doen dit voor het dorp en de gemeenschap.”

De mannen weten niet hoeveel uren ze kwijt zijn aan hun inzet. Luit: “Het laat je nooit los. Soms ga ik naar het dorp voor nootjes en kom ik drie uur later thuis omdat mensen mij steeds aanspreken.” Henk: “Er zit ook veel denkwerk in.” Gerard: “Maar we zien het nog steeds als een uitdaging!”