Cultuur

Nominaties Gouden Turf 2017: Natuerferiening Bakkefean e.o.

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers, inwoners die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen houdt de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie van het jaar. De komende weken presenteert Sa! portretten van de twaalf genomineerden. In december kunnen inwoners van Opsterland stemmen op de vrijwilligersorganisatie die in hun ogen de prijs verdient.

Het ledenaantal van de 66 jaar oude natuurvereniging in Bakkeveen groeit nog steeds, vooral door de activiteiten die de club organiseert. “Wij willen de cultuurhistorie en de natuur een stem geven”, vertelt voorzitter Douwe Klijnstra enthousiast. “En natuurlijk hoort daar tegenwoordig ook de zorg om het milieu bij. We doen alle activiteiten met deskundige vrijwilligers uit het dorp en betrekken de jeugd zoveel mogelijk bij onze activiteiten. Kortgeleden zijn er bijvoorbeeld bijenhotels gebouwd en geplaatst en gaven onze leden les op de twee basisscholen over het leven van wilde bijen. In het verleden maakten we in het kader van NLdoet met vrijwilligers nestkasten voor vleermuizen en bosuilen. Afgelopen jaren hebben we samen met buurtverenigingen speciaal voor de bijen duizenden bloembollen in de bermen geplant. Dit was zonder enige subsidie van de gemeente, burgerparticipatie op zijn best.”

De vereniging adviseert de gemeente Opsterland gevraagd en ongevraagd over belangrijke items zoals de stimulering van biodiversiteit en behoud van de cultuurhistorische bomenlanen. Een ander aandachtspunt is het bewaken van het evenwicht tussen natuurbescherming en allerlei activiteiten in de mooie omgeving van Bakkeveen. In het voorjaar organiseert de vereniging populaire vogelexcursies onder leiding van Koert Scholten. “In de laatste twee winters organiseerden we een cursus landschapslezen en er is rond Bakkeveen een natuurwandelroute uitgestippeld”, vertelt secretaris Claartje Slofstra. “Ook de vogels krijgen aandacht. We monitoren nog steeds de weidevogels, ook al word je daar heel verdrietig van en we melden waarnemingen van opmerkelijke vogels en vlinders op onze site. De realisatie van een vlindertuin staat nog op ons verlanglijstje.”