Nieuws

Nominaties Gouden Turf 2017: Rookvrije Generatie Ureterp

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen, organiseert de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie. Voor de derde achtereenvolgende week presenteert Sa! portretten van drie van de twaalf genomineerden, waarna inwoners van Opsterland in december kunnen stemmen.

Hilly ter Veer (huisarts), Anniek van Veen (praktijkverpleegkundige) en Welmoed Vollema (apothekersassistente) zijn de drijvende krachten achter ‘Rookvrije Generatie Ureterp’. Hilly: “Wij willen dat kinderen de kans krijgen om rookvrij op te groeien. In groep 8 rookt geen enkel kind en in de eerste klas van het voortgezet onderwijs begint 10% van de 12-jarigen te roken. Van de volwassen inwoners rookt bijna een kwart. De helft van alle rokers gaat tien jaar eerder dood. Een kwart van de rokers haalt de pensioenleeftijd niet. Roken is net zo verslavend als harddrugs. Daarom lukt het acht van de tien rokers nooit om te stoppen. Dus is het nodig om vooral in te zetten op het voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Kinderen en pubers kopiëren nou eenmaal vaak het gedrag van volwassenen. Zien roken doet roken.”

De stichting Rookvrije Generatie Ureterp streeft naar rookvrije scholen, rookvrije sportvelden, tabak in winkels uit het zicht, rookvrije speeltuinen en rookvrije parkjes. “We zijn in Ureterp begonnen en hebben voorzitter Jan van Dijk van de voetbalvereniging meegekregen. Hij geeft nu in andere dorpen voorlichting over hoe je sportverenigingen rookvrij krijgt. We hopen op een olievlek van rookvrije dorpen. De stad Groningen wil als eerste grote stad ook meedoen. Negen grote bedrijven hebben hun medewerking al toegezegd.”

De stichting wil rokers niet in het verdomhoekje zetten. Ze weten zelf hoe moeilijk het is om, eenmaal verslaafd, van het roken af te komen. “Wij doen wel een beroep op volwassenen om de nieuwe generatie te beschermen. We praten zoveel mogelijk met iedereen, het kennisniveau over de risico’s van roken is in Nederland heel laag vergeleken met andere Europese landen. We verstrekken gratis bordjes ‘rookvrij’ en andere materialen voor instanties of verenigingen die rookvrij willen worden.“