Nieuws

Nominaties Gouden Turf 2017: toneelvereniging Nij Begjin

Potlood Renske Woudstra Map Gouden Turf

Het dorpsleven draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. Om het belang van vrijwilligers te onderstrepen, organiseert de politieke partij OpsterLanders jaarlijks de verkiezing van De Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie. De komende weken presenteert Sa! portretten van de twaalf genomineerden, waarna inwoners van Opsterland in december kunnen stemmen.

Afgelopen zomer bracht toneelvereniging Nij Bigijin een speciale productie: de openluchtvoorstelling ‘It Van Drooge Mystearje’. Bij zwembad Dúndelle werd in samenwerking met de Historische Vereniging Bakkeveen en Brassband Opsterland het verhaal verteld van de oud-schoolmeester uit Bakkeveen. Geert Louwes en Sietse Bosma vinden het een knappe prestatie van lokaal amateurtoneel. Zeker de eerste voorstelling is heel spannend. Sietse: “De premjêre is hiel bepalend foar de kaartfearkeap en docht ek wat mei de motivaasje fan de spilers. Ik krij der sels in kick fan as it publyk genoaten hat.” Geert heeft een remedie voor het omgaan met de premièrestress. “Sjoch. Wy dogge allegear ús stjonkende bêst. Mear kinst net dwaan.”

Sietses passie voor toneel ontstond tijdens de toneelopvoering bij het jaarlijkse korfbalfeest in Siegerswoude. Na de verkoop van zijn melkveebedrijf, verhuisde hij naar Bakkeveen en sloot zich aan bij Nij Bigjin. Toneelopbouw en spelen is zijn lust en zijn leven. Teamwork vindt hij het mooiste: “Ferjit net dat de tariedingen fan de winterfoarstellingen fan fiif útfieringen yn Dúndelle sawat fiif moannen duorje. Twa kear yn ‘e wike repetearje yn kafé De Brink en De Wâldsang. Geandewei ûntstiet út sa’n groep in hecht selskip.”

Secretaris Geert Louwes stapte 40 jaar geleden voor het eerst op het toneel. Hij is volgens Sietse een onmisbare motor binnen de vereniging. “Geert is de spin yn it web.” De meesten van de zestig leden van de vereniging komen uit het dorp. Geert is tevreden over het huidige aantal van 25 jeugdspelers. “De jongerein is ôfgryslik wichtich foar it behâld fan de toanielferieniging.” Geert houdt wel van nieuwe uitdagingen. Op dit moment is hij bezig met het uitwerken van een idee in het kader van Culturele Hoofdstad 2018: misschien volgend jaar toneel op meerdere locaties in het dorp Bakkeveen? “Dat soe moai wêze. Dat komt wol goed.”