Nieuws

Nominaties Gouden Turf 2019

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Bij de verkiezing van de Gouden Turf staan dit jaar opnieuw vrijwilligers in het zonnetje, burgers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten.

De publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie van het jaar is een initiatief van de politieke partij GroenLinks-OpsterLanders. Deze week in Sa! de tweede serie van drie portretten van de zes genomineerden. Bekijk hier de drie andere genomineerden.

SamenLoop voor Hoop Gorredijk

Op weg naar minder kanker

Op 21 en 22 september was er de SamenLoop voor Hoop Gorredijk, een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor het KWF. Melissa de Jong en Janet de Vries, twee van de drijvende krachten achter dit evenement vertellen enthousiast over de organisatie. Nadat Melissa in oktober 2018 besloot om in 2019 de SamenLoop voor Hoop in Gorredijk te organiseren, kreeg ze van het KWF twee weken de tijd om hier voldoende draagkracht voor te creëren. En dat lukte! “Bijna iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. De gedachte achter de 24-uurs estafette is dat mensen die ziek zijn ook geen pauze hebben.” Bij het organiseren van het evenement kwam heel wat kijken. Naast het bestuur waren er commissies voor bijvoorbeeld de KinderLoop en het kinderdorp, maar ook voor catering, entertainment, vrijwilligers, marketing en communicatie. Vergunningen en een veiligheidsplan werden geregeld en sponsors werden geworven. Janet: “Onder de vrijwilligers was een groot gevoel van saamhorigheid. Er was echt een vibe, bij iedereen stond alles in het teken van hetzelfde doel. Het was op het laatst bijna een fulltimebaan.” De SamenLoop werd maatschappelijk breed gedragen en was van heel Gorredijk. Een onvergetelijk evenement met indrukwekkende ceremonies, veel lopers en artiesten die onbezoldigd optraden. Met een bijzondere plek voor de Eregasten, mensen die de diagnose kanker kregen en daarvan zijn hersteld of herstellende zijn. Voor de SamenLoop waren ongeveer 50 vrijwilligers actief. Het weer was goed en er heerste een ongelofelijke sfeer van blijheid en positiviteit. Bij de bekendmaking van de opbrengst – 142.188,38 euro – hielden de vrijwilligers het niet meer droog. “Na afloop waren wij kapot, maar we gaan door voor de volgende editie in 2021.”

PlusBus Opsterland

15 jaar onderweg

De PlusBus viert deze maand het 15-jarig jubileum. Gestart in Beetsterzwaag, waar uit een enquête bleek dat er vraag naar dit type vervoer was. Het begon met een oude auto, gefinancierd door de Europese Unie, provincie Fryslân, Opsterland en gulle giften van vele stichtingen. Tegenwoordig rijden er twee bussen en een VW Caddy Maxi Taxi: twee daarvan zijn aangepast voor rolstolvervoer.  “De vrijwilligers maken het voor ouderen en mensen met een beperking mogelijk om ergens naartoe te gaan, wat anders niet was gelukt. Het vergroot hun mobiliteit, hun wereld en bevordert de sociale contacten. Bovendien is dit vervoer voor deze doelgroep betaalbaar”, aldus hoofdcoördinator Mettje Leijenaar.

De PlusBus is een zelfstandige organisatie die onder de Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland valt en functioneert zonder subsidie van de gemeente. Begunstigers betalen jaarlijks een tientje en betalen dan 2,50 euro per rit binnen een dorp. Buiten het dorp bepaalt het aantal kilometers de prijs. De PlusBussen maken ongeveer 10.000 ritten per jaar, goed voor 200.000 kilometer. De PlusBus maakt gebruik van veertig chauffeurs. Penningmeester Paula Olthof: “Allemaal vrijwilligers. We verwachten van hen een geldig rijbewijs, voldoende rijervaring en een sociale insteek. Wij zorgen voor een EHBO-cursus. Iedere dag is anders, dat maakt dit werk interessant.”

Belangrijkste aandachtspunt op dit moment is het aantrekken van nieuwe geschikte coördinatoren die op werkdagen diensten draaien van 9.00 tot 13.00 uur. De coördinator is verantwoordelijk voor het inplannen van de ritten. Mettje Leijenaar: “Het betekent heel veel gepuzzel totdat de planning rond is.” De PlusBus past buitengewoon goed in een plattelandsgemeente als Opsterland. Het belang van dit vervoer is na 15 jaar dubbel en dwars aangetoond. pakdeplusbus.nl

Fleurig Ommetje Lippenhuizen/Gorredijk

Leve de biodiversiteit

“Als je de krant leest, zelf goed kijkt en nadenkt, is er reden genoeg om je zorgen te maken over afname van de biodiversiteit. Maar wij willen graag een positief geluid laten klinken. En vooral door gewoon te doen”, zegt Gelbrigje Visser uit Lippenhuizen. Samen met Riejanne Tolsma, Thea Grobben, Kees Stolwijk en nog een kleine twintig vrijwilligers staat ze aan de wortels van het Fleurig Ommetje: een biodiversiteitslint in de vorm van een fysieke wandel- en fietsroute van vijf kilometer. In die route is straks veel te beleven op het vlak van natuur en cultuur. De fysieke route sluit aan bij het geplande biodiversiteitspad ‘Margje’s Reed’ en verbindt Lippenhuizen en Gorredijk. Nieuwe ‘natuurlijke ontmoetings- en beleefplekken’ komen er op de route die door Gorredijk langs de Compagnonsvaart naar Lippenhuizen loopt. Ook leerlingen van de Burgemeester Harmsma School worden ingezet bij het maken en uitvoeren van plannen. Studenten van Hogeschool Van Hall denken mee over de onderbouwing en invulling. Ze interviewden bewoners over hun wensen en gedachten. ”Die jongelui hebben frisse originele ideeën, waar we zelf niet direct aan dachten. We zoeken graag verbinding met anderen”, zegt Stolwijk. Gelbrigje Visser vult aan: “Het hoeft weinig te kosten en levert veel op. Vooral als meer mensen mee doen. Zwaan kleef aan!”

De werkgroep zit vol plannen: de ontwikkeling van een natuurveldje naast de voormalige sauna, uitbreiding van het aantal zitbankjes bij de aanlegsteiger, en het terugbrengen van historisch markante punten in het landschap. Eindpunt van de route is het Labyrint, een al bestaande geweldige natuurbeleefplek met veel planten en insecten achter het huis van Kees Stolwijk aan De Buorren. Niet alleen volwassenen, ook kinderen kunnen daar genieten van de natuur. Labyrinten bestaan al eeuwen. Thea Grobben-de Rooij, ook werkgroeplid, ontwikkelde dit Labyrint op basis van haar ervaring en onderzoek.

Stemmen voor Gouden Turf

Stemmen voor de Gouden Turf kan van 20 december tot en met 15 januari via de site opsterland.groenlinks.nl (zonder www) of telefonisch op 06-3049 0238. De andere drie genomineerden: Hart voor je buurt Gorredijk, Loopgroep Sparjebird Hemrik en Stichting Cavia Opvang Bakkeveen.