Nieuws

Nominaties Gouden Turf 2019

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Bij de verkiezing van de Gouden Turf staan dit jaar opnieuw vrijwilligers in het zonnetje; burgers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten.

De publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie van het jaar is een initiatief van de politieke partij GroenLinks-OpsterLanders. Deze week in Sa! een portret van drie van de zes genomineerden. Volgende week volgen de andere drie.

 

Stichting Cavia Bakkeveen

Opvang voor duizenden cavia’s

Vorige maand haalde Stichting Cavia in Bakkeveen vanuit België maar liefst 208 verwaarloosde cavia’s op bij een broodfokker. Silvia Flantua: “Wij kregen de tip van een donateur. Een hele dag onderweg. Een deel bleek zwanger en helaas zijn zestig cavia’s overleden. Gelukkig zijn er van de groep ook zestig dieren weer uitgeplaatst.” Stichting Cavia zet zich sinds 1997 in voor de opvang en herplaatsing van cavia’s. Het hoofdkantoor zit in Bakkeveen, er zijn tien opvangplaatsen in Nederland, één in België. Initiatiefnemer Silvia Flantua krijgt hulp van tien vrijwilligers en vier stagiaires van de praktijkopleiding dierenverzorger en paraveterinair. De opvang is op woensdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Momenteel telt de opvang 500 tot 600 cavia’s, verdeeld over de quarantaine, permanente opvang en de afdeling herplaatsing. Jaarlijks worden 3.000 tot 4.000 cavia’s opgevangen op de locatie in Bakkeveen. Dit toont goed aan hoe groot het belang van de organisatie is. Stichting Cavia geeft daarnaast voorlichting en lezingen. Silvia geeft sinds kort workshops bij DierenLot, die ook zorgt voor veel voedsel en spullen voor de opvang.

De opvang werkt samen met dierenartsen, die onder andere beertjes (mannetjescavia’s) castreren voor herplaatsing. “Wat wij koste wat kost willen voorkomen is dumping van deze dieren. Ik ben ooit met dit werk begonnen vanwege het welzijn en de rechten van de cavia’s.” Silvia bespeurt een positieve trend: steeds meer tuincentra bieden geen cavia’s meer aan. Zelf heeft de stichting geïnvesteerd in duurzame energie: de opvang is dit jaar energieneutraal gemaakt via opwekking van elektriciteit door zonnepanelen. Een nieuw element is de Dierenvoedselbank, bestemd voor mensen met een kleine beurs. Hier maken al 135 cliënten gebruik van. stichtingcavia.nl

Hart voor je buurt

Dekkend AED-netwerk Gorredijk

Een paar jaar geleden werd Kiki de Jong op het voetbalveld in Gorredijk geconfronteerd met een jonge vrouw die werd getroffen door een hartinfarct. Samen met anderen schoot ze te hulp. Bij een harttilstand is reanimeren met een AED (automatische externe defibrillator) van levensbelang. Op het voetbalveld was gelukkig een AED voorhanden. En het liep goed af. Maar dat is niet altijd het geval. Vooral niet als er geen AED in de buurt is. Zo’n ‘slim apparaat’ kan dan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Het zette Kiki aan tot het initiëren van Hart voor je buurt. Ze ontdekte dat een aantal AED’s in Gorredijk ‘buiten werktijd’ niet beschikbaar was. Kiki wist het: er moest een dekkend AED-netwerk komen. Realisatie bleek nog een hele onderneming. Hoeveel AED’s waren er nodig en waar komen ze te hangen? Kiki plaatste samen met de stichting Fryslân Hartveilig cirkels op de kaart en onderzocht vervolgens per fiets of er binnen zes minuten een AED bereikbaar kon zijn voor een burgerhulpverlener. Ander vraagstuk: hoe kom je aan de benodigde 13.000 euro voor vijf ‘openbare’ AED’s, inclusief plaatsing en onderhoud. Met steun van veel vrijwilligers en organisaties lukte het om het dekkend AED-netwerk te realiseren. Dankzij cupcakebakkende kinderen, statiegeldacties, verlotingen, bijdragen van winkeliers, bedrijven, fondsen, giften van particulieren. “Ruud Wubbolts moet echt genoemd worden; die man is onmisbaar geweest bij de fondsenwerving”, zegt Kiki. En het is heel fijn dat Plaatselijk Belang meewerkt aan de continuering. Het netwerk functioneert. ‘Hart voor je buurt’ is geslaagd. Er zijn de afgelopen maanden al twee keer AED’s opgehaald en dat zal in de toekomst zeker weer gebeuren.

Loopgroep Sparjebird Hemrik

Sportief en sociaal op zaterdag

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat looptrainer Peter Klos de Loopgroep Sparjebird uit Hemrik oprichtte. Zijn filosofie: (hard)lopen kan een recreatieve en sociale functie hebben. Iedereen loopt in eigen tempo en door looproutes in een gesloten cirkel te creëren loopt niemand achteraan. Het motto van de groep is dan ook: Wa’t rint wint. Het sociale, recreatieve en vrijblijvende karakter is nog steeds van groot belang bij de lopers en de trainer. Al bij aankomst op het parkeerterrein bij Sparjebird zijn lopers amicaal met elkaar in gesprek en hoort iedereen erbij. Sinds zeven jaar is Tracy van der Ploeg trainer; zij staat iedere zaterdagochtend, weer of geen weer, vroeg paraat in het bos bij Sparjebird. Volgens Gelly Hof van de werkgroep vormen de lopers een gemêleerd gezelschap. “Iedere zaterdag zijn er 25 tot 40 lopers tussen de 20 en 80 jaar. Een groepje loopt al sinds begin jaren 70 mee. Er zitten ook langeafstandslopers bij die hier voor het kortere trainingswerk komen. Het prettige is dat alles mag, maar niets hoeft.”

Het sociale aspect blijkt ook na afloop van de training. Om 10.00 uur staat Tjeerd Elzinga van De Blokhut met de koffie klaar. Gezellig met elkaar nazitten maakt namelijk ook deel uit van de zaterdagochtend in Sparjebird. Al voor negenen verwelkomt Tjeerd de lopers. De werkgroep, die verder bestaat uit André Roelofs, Ankie van der Linde en Geert van der Veen, is samen met de lopers bezig om gestalte te geven aan het vijftigjarige bestaan van Loopgroep Sparjebird. Tijdens dit jubileum wordt tevens stilgestaan bij het overlijden van hun Peter Klos in 2005. Ook organiseert de werkgroep de jaarlijkse kerstloop voor jong en oud. Iedereen bepaalt dan zelf een loopafstand en na afloop is er koffie, thee en chocomel.

Stemmen voor Gouden Turf

Inwoners van de gemeente Opsterland kunnen van 20 december tot en met 15 januari stemmen op de kandidaten voor de Gouden Turf. Dat kan via de site opsterland.groenlinks.nl of telefonisch op 06-3049 0238.