Nieuws

Nominaties Gouden Turf gevraagd

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

In januari 2021 neemt opnieuw een vrijwilligersorganisatie een Gouden Turf in ontvangst, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilliger of vrijwilligersploeg van het jaar.

De verkiezing met het beeldje van De Turfsteker als prijs, bestaat sinds 2009, en wordt georganiseerd door GroenLinks-OpsterLanders. Doel van de onderscheiding is om ieder jaar opnieuw de aandacht te vestigen op het belang van talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de mienskip. Vorig jaar is de Gouden Turf gewonnen door de vrijwilligers van ‘SamenLoop voor Hoop Gorredijk’. Zij kregen De Turfsteker uitgereikt door de vrijwilligers van het iepenloftspul ‘De Klok Moat Werom!’, de winnaar van de Gouden Turf 2018.

GroenLinks-OpsterLanders roept iedereen op om personen of organisaties te nomineren die zich op bijzondere wijze onderscheiden als vrijwilliger. Aanmelding van de nominatie kan tot 4 november door een mail met motivering te sturen naar opsterland@groenlinks.nl. Bellen kan ook: 06 – 3049 0238.

Zodra de nominaties bekend zijn, publiceert Sa! voorafgaande aan de stemming portretten van de genomineerde vrijwilligers of organisaties.

Delen