Nieuws

Noordermannenavond

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Op vrijdag 9 november is er een Noordermannenavond in het Theehûs aan Selmien East 50 in Ureterp. De deur is open vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. Spreker is Gerrit Lolkema.

Iedere vier à vijf weken komen de Noordermannen bij elkaar voor een karakteravond. Veel lol, lekker lachen, goede gesprekken, verdieping van je geloof en vriendschap. De Noorderman spreekt tot onze verbeelding: als hij opstaat en het avontuur aangaat dat God voor hem heeft, dan zal Gods hart door hem heen zichtbaar worden in zijn omgeving en daarmee in Noord-Nederland. Noordermannen helpen elkaar het verschil te maken tijdens de karakteravonden.