Sport

ODS: Het belang van samen sporten

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Van 17 t/m 26 september is het De Wike. Onder het motto Lit jim Gean organiseren sportverenigingen open lessen om deelnemers te helpen een sport in de buurt te vinden die bij hen past. Een provinciaal initiatief om sportverenigingen na de coronacrisis een podium te geven. Sa! sprak met zes verenigingen die meedoen aan deze week.

Volleybalvereniging ODS, Beetsterzwaag
Belang van samen sporten

Veel in de zaal volleyballen konden de volleyballers van ODS niet het afgelopen anderhalve jaar. De vereniging uit Beetsterzwaag moest dankzij het verbod op binnensporten lijdzaam toekijken. Toch wilde het bestuur graag wat voor haar leden doen. De volleybalvereniging haakte daarom dit voorjaar enthousiast aan bij een initiatief van de voetbal- en tennisvereniging en de sportschool in het dorp. “Wy krigen de fraach oft wy ek mei-elkoar wat opsette koenen foar ús leden”,  vertelt voorzitter Jeannette Numan. “Dêr diene wy graach oan mei, it is hiel goed slagge.”

De leden van de verenigingen konden zich twee keer per week melden op het voetbalterrein. Na een gezamenlijke warming-up was er vervolgens de keuze om samen te voetballen of te volleyballen. “Dêr wie seker belangstelling foar. It wiksele wol per jûn. Somtiden wiene der acht, mar wy ha ek wol jûnen hân mei tritich dielnimmers. It wie bûten en mei-elkoar wie it gesellich.” De jeugdleden kregen de mogelijkheid om te beachvolleyballen op de twee beachvelden in Nij Beets.

Het uitvallen van de competitie kostte ODS twaalf leden en dat vindt Jeannette erg jammer. ODS heeft nu nog zeventig leden over. Hoewel er altijd wel verloop onder de leden is, denkt Jeannette dat de meeste van die leden niet gestopt waren als het gewone ritme van trainen en wedstrijden er was geweest. “En ek it sosjale aspekt sil meispile ha. Der draaie no wer fiif nije volleyballers mei. Dêr binne wy bliid mei.” Ook traint een recreantengroep wekelijks samen.

Volleybal is een sport die niet echt groeit, is Jeanette haar ervaring. “Dêrom is het goed dat der aksjes as De Wike binne om ús mear sjen en hearre te litten.” vv-ods.nl

Delen