Ondernemen

Oliebollen van Jongsmakelijk met goud bekroond

Potlood Renske Woudstra

De oliebollen van Jongsmakelijk zijn door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum bekroond met goud. “We bin al jierren dwaande om moaie oaljebollen te meitsjen, it sjueryrapport lit sjen dat alles presys goed is”, zegt Egbert Jongsma voldaan.

De jury gaf hoge punten voor structuur, smaak en vetpercentage. “Us oaljebollen happe lekker fuort en smeitsje, alles kloppet gewoan.” Jongsma maakt de eindejaarslekkernijen op basis van het recept van beppe. “We brûke djoere grûnstoffen, dat soarget foar in goeie kwaliteit.”

Het is vroeg in het seizoen, toch liggen bij Jongsmakelijk de oliebollen al in het vet. “It giet al hurd, de minsken ha der sin yn.” Hij bakt nu drie- tot vierduizend per week. Vorig jaar bakte Jongsmakelijk in totaal net geen honderdduizend oliebollen, de verwachting is dat dat aantal dit jaar flink wordt overschreden.