Nieuws

Omwonenden willen groenstrook behouden

Potlood Redactie

Het was op 22 september een koude kermis voor een deel van de bewoners van Fontein en de Jikke Reinbergenstrjitte in Gorredijk. Op uitnodiging van de gemeente Opsterland togen ze naar De Skâns waar ze tot hun verbazing hoorden over plannen voor de bouw van dertien woningen op een stuk groen tussen Fontein en School Loevestein.

Om het plan te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan ter plekke worden gewijzigd van maatschappelijk naar wonen. De buurtbewoners zijn niet blij met het plan; een aantal van hen stelt in het verleden toezeggingen te hebben gekregen dat er op dit stuk grond niet gebouwd zou worden. Volgens de gemeente Opsterland zijn die toezeggingen niet gedaan en was het altijd de bedoeling om op dit stuk grond huizen te bouwen.

In 2011 is voor een deel van het bestemmingsplan vanwege de bouw van de school de bestemming gewijzigd van wonen naar maatschappelijk. Die kavel was ruim genomen, de omvang van de school was nog niet duidelijk. Na de bouw van de school bleef een gedeelte van het perceel over. Volgens de gemeente is bij de bestemmingsplanwijziging in 2011 al vastgelegd dat de bestemming van het overgebleven deel weer kan worden omgezet naar bestemming wonen. Daar wil de gemeente nu gebruik van maken. Dat is een bevoegdheid van het college van B en W, maar wethouder Anko Postma sluit niet uit dat hij het voorstel nog ter bespreking naar de gemeenteraad stuurt.

Scholenkoepel Comprix ziet het liefst dat het stuk grond nabij de school groen blijft. Buurtbewoners hebben al een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Zij voeren onder andere als argument aan dat school Loevestein nu al vol zit. ‘De school moet nu al nee verkopen aan nieuwe leerlingen terwijl de bewoners van de nog te bouwen woningen straks uitzicht op de school hebben en hun kinderen daar niet naar toe kunnen.’  Bewoners van Fontein waren in het verleden al vaker met de gemeente in discussie over de bouwplannen in plan Loevestein, waar zij op uitkijken. Raadslid Jaco de Jong (Opsterlands Belang) heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college van B en W gestuurd. Hij vindt dat er rond de school voldoende hectares bouwgrond liggen voor de bouw van nieuwe woningen. ‘Dan kun je dit stukje toch beter gebruiken voor parkeren, een speeltuin of achter de hand houden voor een mogelijke uitbreiding van het kindcentrum.’

Delen