Ondernemen

Ondernemend Hemrik leert elkaar kennen

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Dat Hemrik maar liefst tachtig bedrijven en bedrijfjes huisvest was een verrassing, ook voor de zelfstandigen zelf. Tijdens de ondernemersmiddag op het dorpsfeest zoeken ze elkaar op. “It giet net om ferkeap, wy litte oan elkoar sjen wat wy dogge.”

Op zijn displaytafel in de tent heeft Barend Golverdingen drie grote glazen staan: eentje gevuld met melk, een andere met helder water, daartussen een glas met een onduidelijke mix van beide. Barend pakt een instrument dat wel wat weg heeft van het lichtgevende zwaard uit de film Star Wars en steekt het om en om in de glazen. “Met deze optische sensor bepaal je de troebelheid. Ik meet de waarde van de melk, daarna die van het schone water en vervolgens kan ik met de standaardwaarden de mate van vertroebeling in het derde glas vaststellen.” Vanuit huis in Hemrik vertegenwoordigt Barend in Nederland, Duitsland en België het Finse hightechbedrijf Satron dat industriële sensoren produceert. “De troebelheidssensor is een belangrijk hulpmiddel bij procesoptimalisatie en besparingen.” Nee, hij heeft niet de illusie een sensor te slijten vanmiddag. Al weet je het nooit, misschien werkt er wel een dorpsgenoot bij FrieslandCampina. “Het is gewoon leuk om te laten zien waar je mee bezig bent.”

Ons kent ons

“Dat is no krekt de bedoeling fan dizze middei”, zeggen Doetsje, Ciska en Hannie van het dorpsfeestbestuur. Het idee voor het ondernemersonderonsje ontstond spontaan na het vorige dorpsfeest. “Der bart in protte yn it doarp, mar wat witte wy no eins fan elkoar?” Al turvend kwamen de initiatiefnemers er tot hun eigen verbazing achter dat Hemrik wel tachtig ondernemingen telt. “Dat wist net ien.” Ruim dertig bedrijven gaven gehoor aan de oproep om eens uit te pakken, met beter weer waren het er meer geweest. “Se moatte no allegear ynskikke yn de tinte. It is net oars, mar sa is it ek wol wer knus.” De toeloop is er niet minder om, stellen de bestuursleden tevreden vast.

Designtassen

In het haar toebedeelde hoekje heeft Elly Heida leren tassen van het Italiaanse designmerk Zeliza Luxury uitgestald. Daar zit een heel verhaal achter. Voor buitenlandse investeerders zetten Elly en haar man in het buitenland boerderijen op. “Doe’t wy yn Roemenië wiene, ha ik ek marketing dien foar hotelreizen. Sa kaam ik wer yn Itaalje dizze tassen tsjin. No bin ik sels gjin tassenfan, mar ik tocht fuortendaliks: dêr moat ik wat mei dwaan.” Inmiddels zijn ze allang weer terug in Hemrik en heeft Elly een vaste baan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maar van de tassenhandel kan ze nog geen afscheid nemen. “De tassen ha sa’n moai funksjoneel design. Ik stean der mei op merken en fairs en ik ferkeapje se fan hûs út.”

Nick Woltjer nam met zijn mediabedrijf de promotie van de ondernemersmiddag voor zijn rekening. “It past moai by myn manier fan wurkjen. Ik fersoargje websides, printwurk en doch socialmediapromoasje foar benammen Fryske bedriuwen. Koarte lyntsjes, dêr hâld ik fan. Ik ha krekt immen sprutsen wêr’t ik al in hiel skoft fan tocht: ik moat ik ris kontakt mei him opnimme.”