Nieuws

Ondernemers kwaad over berichtgeving reclamebelasting

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De ondernemersverenigingen in Gorredijk zijn kwaad over de berichtgeving dinsdag over het mogelijk stopzetten van de reclamebelasting in Gorredijk. Ze vinden dat ze als leugenaars zijn weggezet. Bovendien zijn ze kwaad op de gemeente Opsterland hoe zij het nieuws naar buiten heeft gebracht.

Dinsdag werd bekend dat de gemeente Opsterland een einde wil maken aan het innen van de reclamebelasting in Gorredijk. Als reden noemen ze het ontbreken van voldoende draagvlak. Daarbij stelt het college van B en W dat bij een peiling 56,3% van de ondernemers voorstander is van een vervolg, terwijl er een afspraak ligt dat het draagvlak 60% moet zijn.

De ondernemersverenigingen bestrijden deze lezing. Zij publiceerden eerder een uitslag van de enquête waarin zij stellen dat 59% voorstander is van een vervolg van de reclamebelasting en het ondernemersfonds. Het verschil zit volgens de Whi in het wel of niet meetellen van blanco stemmen in de uitslag. De gemeente heeft volgens de ondernemers ten onrechte de blanco stemmen bij de tegenstanders meegeteld. ‘Wij zouden de blanco stemmen ook met gemak aan de voorstanders toe kunnen kennen’, stelt de Whi in een gisteravond aan de leden verstuurde mail. ‘Want als je tegen bent, dan stem je wel tegen.’ De berichtgeving schiet de het Whi-bestuur ook in het verkeerde keelgat omdat ze nu wordt weggezet als leugenaars. ‘Een zeer kwalijke zaak’, aldus de Whi. ‘Zeker ook omdat voor publicatie niet naar onze mening is gevraagd.’

Negatieve beeldvorming

Het Whi-bestuur heeft inmiddels ook een duidelijke mail naar het gemeentehuis gestuurd waarin zij haar ongenoegen over deze gang van zaken laat blijken. Een passage: ‘Het is ons volstrekt onduidelijk waarom de gemeente met deze aanpassing van het percentage de beeldvorming/besluitvorming rondom dit dossier nogmaals negatief wil beïnvloeden. Hiermee worden de besturen van ondernemersclubs die willen strijden voor een goede positie van Gorredijk, weggezet als bestuurders die liegen over de uitslag. Op zijn zachtst gezegd raakt ons dit diep! Het klopt gewoon niet en wij vragen u dan ook met klem om de berichtgeving hieromtrent aan te passen cq. te rectificeren en wel dusdanig dat een ieder vóór de oriënterende raadsvergadering van 25 februari hiervan kennis kan nemen.’

Overvallen

De ondernemersvereniging kreeg afgelopen maandag bericht van het gemeentehuis over de gemeentelijke interpretatie van het draagvlakonderzoek. De kwestie stond dinsdagavond dan ook op de agenda van de vergadering van het Whi-bestuur. “Maar wij werden onaangenaam verrast dat de interpretatie van de gemeente ook al naar buiten ging en leidde tot artikelen in de media zonder dat wij daar op konden reageren”, stelt voorzitter Anton de Bruin.

De gemeenteraad moet het collegevoorstel nog bespreken. Het Whi-bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de gemeenteraad op basis van de cijfers binnenkort de keuze maakt om door te gaan met het ondernemersfonds.