Nieuws

Onderzoek naar bedrijventerreinen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De gemeente Opsterland laat een extern bureau onderzoek doen naar de vraag naar bedrijventerreinen in Gorredijk. Dit onderzoek is volgens het college van B en W ingegeven door een provinciaal onderzoek dat concludeerde dat er in Gorredijk een tekort is aan bedrijventerreinen.

Op vragen van de PvdA-fractie heeft het college van B en W de beschikbare bedrijfskavels op een rijtje gezet. In Gorredijk is er nog een voorraad van 26.649 m2 regulier bedrijventerrein en aan de Tolbaas ook nog 26.319 m2 aan woon-werkkavels. Op het bedrijventerrein Azeven-Zuid bij Ureterp-Drachten zitten vooral grotere bedrijven. Hier is nog 23.150 m2 beschikbaar. De uitkomst van het onderzoek naar de vraag wordt nog dit jaar verwacht.