Nieuws

Onderzoek naar glasvezel in dorpskernen Heerenveen

Potlood Renske Woudstra

Als het aan de gemeente Heerenveen ligt, krijgen ook alle dorpskernen in het buitengebied via het glasvezelnetwerk beschikking over snel internet. Maar het is nog niet duidelijk welk bedrijf dat voor zijn rekening gaat nemen. 

Heerenveen Voor de woningeigenaren in het buitengebied van de gemeente Heerenveen was er vorig jaar al witte rook. Bij een inventarisatie van de zogenaamde witte adressen was er voldoende belangstelling om de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied mogelijk te maken. Kabelnoord is inmiddels met de voorbereidingen begonnen. Naast de technische voorbereiding bestaat dit uit de zogenaamde woningschouw waarbij de situatie van de deelnemers ter plekke wordt bekeken.

De ambitie van de gemeente Heerenveen reikt echter verder. Ze wil ook graag dat de rest van de gemeente (Heerenveen en de kernen van buitendorpen) beschikking krijgt over snel internet. Kabelnoord is gevraagd de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De dorpskernen vallen onder de zogenaamde grijze adressen, waar op dit moment één netwerkaanbieder beschikbaar is. In veel gevallen gaat het om Ziggo. Volgens Niek Geelhoed van Kabelnoord zijn er nog wel een paar hobbels te nemen voordat er glasvezel in de dorpskernen ligt. “We moeten dit via banken financieren. Bij de witte gebieden maken we gebruik van gunstige leningen van de provincie Fryslân. Dat kan in de grijze gebieden niet. Er ligt een aanvraag bij onze financiers, maar we weten nog niet of ze akkoord gaan en onder welke voorwaarden.” Na de financiering is het aantal deelnemers de volgende hobbel. “Omdat in dorpskernen het aantal aansluitingen dichter bij elkaar ligt, is aanleg goedkoper. Maar de ervaring in andere gebieden leert dat de belangstelling minder groot is. Veel mensen zijn wel tevreden met de beschikbare internetverbinding via de kabel.”

Hoewel de gemeente Heerenveen in een brief naar de raad stelt dat Kabelnoord in de eerste helft van dit jaar een behoeftepeiling in de dorpskernen houdt, is dat volgens Geelhoed nog allerminst zeker. “Het hangt van de financiering af. Maar we zijn ook in gesprek met een derde partij die zaken doet met KPN en misschien op die manier wel gaat zorgen voor glasvezel in de dorpskernen. De dorpskernen zijn niet onze eerste prioriteit.”

Opsterland niet

Heerenveen beseft wel dat ze de grijze adressen helemaal aan de markt moet overlaten. Dat is ook de reden dat de gemeente Opsterland zich op de vlakte houdt. Volgens wethouder Rob Jonkman is er niet gesproken over de aansluiting van grijze gebieden. “Komen er initiatieven uit de dorpen zelf, dan zijn we niet tegen, maar we nemen zelf geen initiatieven. We zijn huiverig om in een markt te treden waar meerdere aanbieders zijn. Daar moet je als overheid heel alert op zijn.”

Vertraging buitengebied Opsterland

De aanlag van glasvezel in het Opsterlandse buitengebied loopt maanden vertraging op. De hoofdinfrastructuur is nagenoeg klaar, maar de aansluiting in de woningen laat nog even op zich wachten. Kabelnoord verwacht hiermee in maart te starten en dan duurt het nog zeker een half jaar voor iedereen is aangesloten. Kabelnoord heeft vertraging opgelopen in de aanleg van de centrale ring in Friesland waar Opsterland op wordt aangesloten. En zonder signaal vanuit het hoofdnet is het niet mogelijk de definitieve aansluiting gereed te maken.

Delen