Nieuws

Onderzoek naar kunstgrasvelden

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De fractie van GroenLinks-OpsterLanders maakt zich zorgen over de verspreiding van rubberkorrels van kunstgrasvelden. In schriftelijke vragen aan het college van B en W wijst raadslid Elske Beintema op de situatie in Lippenhuizen waar een kunstgrasveld naast een basisschool ligt en in Beetsterzwaag waar een nieuwe school gepland staat naast een kunstgrasveld.

“Zo’n veld wordt jaarlijks aangevuld met vijftig tot negentig gemalen autobanden.” Opsterland onderzoekt de mogelijke consequenties van het gebruik van de rubberen korrels, blijkt uit antwoorden op de vragen. Zo liggen er veegmatten rond de velden, waar sporters hun voeten kunnen vegen. Er wordt bekeken in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn om te voorkomen dat rubberkorrels naast de velden terechtkomen.

Opsterland startte in maart ook verkennend milieuonderzoek naar de bodem rond met rubber ingestrooide kunstgrasvelden. Resultaten zijn nog niet bekend. Beintema stelde de vragen naar aanleiding van handhavingsverzoeken die de stichting Kom van dat gras af neerlegde bij meerdere Nederlandse gemeenten, omdat deze gemeenten geen maatregelen hebben genomen om het verspreiden van rubberkorrels van kunstgrasvelden te voorkomen. Opsterland heeft niet een dergelijk handhavingsverzoek gekregen, de gemeente Heerenveen wel. Op vragen van de PvdA-fractie antwoordt het college in Heerenveen dat er bij de toegangspoorten roosters zijn geplaatst met daaronder een opvangbak voor de rubberkorrels. Bovendien plaatst Heerenveen deze maanden, na een succesvolle pilot, kantplanken rond de velden om verspreiding van de rubberkorrels tegen te gaan.