Nieuws

Onderzoek naar schuldhulpverlening

Potlood Renske Woudstra

De rekenkamercommissie gaat de schuldhulpverlening in de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf onderzoeken. Ze kijkt daarbij of de gemeenten volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening rechtmatig beleid hebben vastgesteld en of deze gemeenten het beleid effectief en efficiënt uitvoeren.

In het onderzoek wordt ook gekeken naar het maatschappelijk effect van schuldhulpverlening. De raadsleden die het idee voor het onderzoek hebben aangedragen zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de beleving van betrokkenen: wat voor effect heeft schuldhulpverlening nu daadwerkelijk op diegenen om wie het gaat. In de onderzoeksopzet krijgen de beleving en ervaringen van betrokkenen met beleid en uitvoering

van de gemeenten dan ook een belangrijke plek. Het onderzoek start in december. De rekenkamercommissie verwacht halverwege 2020 de resultaten te kunnen presenteren.