Nieuws

Onderzoek naar snelfietsroute

Potlood Arend Waninge

De gemeenten Opsterland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf en Smallingerland willen de regio Zuidoost-Fryslân comfortabeler, sneller en aantrekkelijker maken voor fietsers. In maart dit jaar legden ze hun ambities vast in de Fietsagenda Zuidoost 2019-2023. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd.

Roelofs Groep onderzoekt in opdracht van de gemeentes het hoofdfietsnetwerk. Het bedrijf verkent de mogelijkheid voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Om een goed beeld te krijgen, worden fietsers uit de regio gevraagd deel te nemen aan het onderzoek door het invullen van een online enquête.

Het doel van de Fietsagenda is om fietsen in de regio aantrekkelijker te maken en kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen te ontwikkelen. Daarmee wordt de economische en recreatieve ontwikkeling van de regio ondersteund. Economische groeikernen Drachten en Heerenveen worden beter bereikbaar terwijl het fietsplan winst oplevert voor duurzaamheid in de regio en vitaliteit van haar inwoners.

Bekijk hier de kaart van Fietsagenda Zuidoost-Fryslân.