Nieuws

Ook provincie hekelt Commissie Kroes

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

In navolging van de voorzieningenrechter is ook de provincie Fryslân kritisch over het laatste rapport van de Monitoringscommissie, die de natuurontwikkeling rond het heropende Polderhoofdkanaal in de gaten houdt.

Uit een brief aan het Opsterlandse gemeentebestuur wordt duidelijk dat de provincie ook niet begrijpt hoe de commissie tot het advies is gekomen om de openingstijden van het Polderhoofdkanaal te verruimen van 15 mei tot 15 september. Vorig jaar was het kanaal nog tussen 1 juli en 15 september open. De provincie constateert dat de Commissie Kroes vorig jaar nog bezorgd was en een behoudend advies gaf. Ze vindt in het laatste rapport geen duidelijke aanleiding om dit jaar groen licht te geven voor de verruiming van de openingstijden, terwijl dat wel is gebeurd. De voorzieningenrechter hekelde al eerder de gebrekkige onderbouwing van het commissieadvies.

Bovendien stelt de provincie vast dat nog niet alle compensatiegebieden zijn ingericht. En dat vindt ze wel nodig om een goed oordeel te kunnen vellen over de ecologische gevolgen van een verruiming van de vaartijden. Het afwegingskader is onduidelijk, aldus de brief. De provincie vraagt om een transparant model waarbij iedereen kan zien wanneer er wel verruiming van de openingstijden is en wanneer niet. Dat de compensatiegebieden nog niet af zijn leidt de provincie af uit een aanvraag die Opsterland een paar maanden geleden heeft gedaan om een petgat aan de Domela Nieuwenhuisweg te baggeren. Een petgat dat volgens Opsterland zelf onderdeel is van het compensatiegebied.

De provincie adviseert Opsterland de brief van vorige week als een voorwaarschuwing te zien. Ze stelt onomwonden vast dat Opsterland heeft gehandeld in strijd met de voorwaarden. Omdat de extra openingsweken nu voorbij zijn neemt het provinciebestuur geen maatregelen. Wethouder Rob Jonkman kent de brief en kondigt aan de Commissie Kroes te vragen volgend jaar een beter onderbouwd advies te geven.

De zorgen over de uitvoering van de natuurcompensatie en de bijbehorende openingstijden van het Polderhoofdkanaal zijn voor Opsterlands Belang aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen. De grootste raadsfractie zegt dat ze geluiden heeft gehoord dat de openingstijden in de toekomst mogelijk in gevaar komen en vraagt het college om de vragen rondom het naleven van de voorwaarden te bevestigen of te ontkennen.