Ingezonden

Open brief aan de burgemeester

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Geachte burgemeester Van Selm,

Het kabinet heeft toch nog een vuurwerkverbod afgekondigd voor de periode voor en na de jaarwisseling. Wederom verzoeken wij u voor het traditionele carbidschieten een uitzondering te maken, net zoals u dat vorig jaar ook heeft gedaan.

De VVD-fractie Opsterland wil u, als voorzitter van de P10 van plattelandsgemeenten in Nederland en algemeen lid van bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân, verzoeken om voor het carbidschieten een uitzondering te maken op het vuurwerkverbod. Carbidschieten op oudejaarsdag is een oude traditie op het platteland. Carbid valt officieel niet onder de noemer vuurwerk en zou daarom ook niet onder het vuurwerkverbod hoeven te vallen. Het is een gebeuren in de buitenlucht en kan plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen. Vanzelfsprekend kunnen de gemeentelijke voorwaarden ook van toepassing blijven. Het zou mooi zijn dat onder de huidige strikte regels ook deze Opsterlandse traditie van carbidschieten op oudejaarsdag doorgang kan vinden.

De VVD-fractie Opsterland,
Wanda Geertsma
Hielke de Vries

Delen