Nieuws

Open brief basisschool De Treffer over mfa Gorredijk

Camera Marije Geertsma Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

De MR, team en ouders van openbare basisschool De Treffer in Gorredijk vrezen dat er opnieuw uitstel komt voor de bouw van hun nieuwe school. Wat hen betreft is de maat nu vol. Ze willen nu daden zien van de gemeente Opsterland, zodat ze hun nieuwe school zoals afgesproken op 1 oktober 2020 in gebruik kunnen nemen.

Dinsdag maakte de gemeente Opsterland nieuwe ontwikkelingen bekend rond het nieuw te bouwen mfa in Gorredijk. Door nieuwe leerlingenprognoses en landelijke duurzaamheidseisen houdt het college van B en W het plan opnieuw tegen het licht. Pas in het voorjaar van 2019 word duidelijk wat de consequenties hiervan zijn.

De ouders, teamleden en Medezeggenschapsraad van de school schreven onderstaande open brief:.

De ouders van basisschool De Treffer roepen gemeente op tot daden!

Je kan er een goede Netflix-serie van maken. Wanneer je een script zou schrijven op de waar gebeurde gebeurtenissen rond MFA Gorredijk zou het inmiddels een onrealistisch en ongeloofwaardig script zijn. Ouders, kinderen en teamleden van De Treffer stevenen wederom af op een fikse plotwending, de laatste in het verhaal wat ons betreft…


Opnieuw dreigt er uitstel van bouw, voor een vierde keer op een rij. Dit keer lijkt de oorzaak de door de gemeente nieuw opgestelde leerlingenprognoses van de BHS en De Treffer te zijn. Ook blijken er nieuwe duurzaamheidseisen bij de bouw te zijn. Hier is gisteren een persbericht van de gemeente over uitgegaan. 

Het begint een soort experiment te worden. Wat gebeurt er als je van 4 basisscholen twee basisscholen maakt en vervolgens één van de twee scholen een nieuw gebouw geeft (Loevestein) en de andere niet. Wanneer je alleen naar de buitenkant kijkt, is de keuze snel gemaakt. 

Gelukkig heeft De Treffer genoeg te bieden. Het is een school die zich in rap tempo vernieuwt en ontwikkelt. Het bewegend leren, de extra bewegingsactiviteiten, de actieve, gezellige houding van het schoolteam en 180 prachtige kinderen verdienen een bijpassende school. Deze school is inmiddels met veel enthousiasme en gedrevenheid ontworpen. Over tot actie, zou je zeggen…

Het gepresenteerde nieuwe schoolgebouw van De Treffer is werkelijk schitterend, een visitekaartje voor het dorp. Het zal een enorme aanzuigende werking hebben op jonge gezinnen. Deze nieuwe ouders moeten dan wel de zekerheid hebben dat de school er staat in de herfst van 2020. De school heeft het nodig om (gelijkwaardig aan Loevestein en De Librije) voorzieningen van Kinderopvang, moderne lokalen en een bij de school passende uitstraling te hebben. In het geval van De Treffer wordt het ook nog eens een nieuwe school waar sport, bewegen, natuur en gezondheid hand in hand gaan. 

De nu 180 kinderen van De Treffer, zelfs weer oplopend naar 200 aan het eind van het schooljaar, moeten toch niet het onderspit te delven.  Het kan toch niet zo zijn dat de toekomst van de school afhangt van het steeds weer vooruitschuiven van raadsbreed gemaakte deadlines…

De school moet er komen, heel graag met De Skâns als buurman, met de BHS als vrienden bij ons, maar niet ten koste van alles. De factor “tijd” is de belangrijkste factor en voor de vijfde keer vooruitschuiven van raadsbreed gemaakte beloftes is onacceptabel. 

De ouders houden zich al jaren netjes. Geen protestmarsen en geen kwaadsprekerij in het openbaar.  De maat is wel vol, vandaar deze roep om erkenning van het mooie concept van De Treffer en de vier eerder gemaakte beloftes van de gemeente Opsterland.

Namens alle ouders en teamleden,
De Medezeggenschapsraad van basisschool De Treffer in Gorredijk.