Nieuws

Open stal bij Luuk en Thijs Janssen

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Koeien, mest, land. Luuk en Thijs Janssen laten komend weekend zien hoe ze de klassieke drie-eenheid van het melkveebedrijf in een eigentijdse jas steken. De broers uit Siegerswoude bouwden naar eigen inzicht een hypermodern onderkomen voor hun ruim vierhonderd koeien.

Midden in de stal tussen een zee van zwart-witte lijven doet de betrekkelijke stilte bijna onwerkelijk aan. Hier en daar klinkt wat geritsel en geruis, maar voor de rest rust. Het gros van de koeien heeft zich neergevlijd om te herkauwen, een enkel dier staat wat te vreten. Thijs Janssen wijst op de waterbedden tussen de boxen: “Daar liggen ze graag. Zo warmen ze zichzelf op en door het zachte materiaal hebben ze geen last van schuurplekken. De boxen zijn breder uitgevoerd om de dieren maximale kopruimte te geven.” Ook de betonnen roosters in de loopgangen zijn voorzien van zacht rubber; de strips ontzien de poten en zorgen voor betere grip. “Door de stal op deze manier in te richten is de kans op blessures vrijwel nihil.”

Productiegenen

Met 60 koeien uit de Betuwe maakten vader Harrie en moeder Corrie halverwege de jaren negentig een nieuwe start aan de Middenwei in Siegerswoude. “Onze ouders hebben gezorgd voor de groei van het bedrijf”, vertelt Luuk. “Wij gaan voor optimalisatie. Maar productie zit natuurlijk wel in onze genen.” Dat is af te lezen aan de omvang van de nieuwbouw; de broers hebben de toegestane mogelijkheden maximaal benut. Het erf bood ruimte aan een bijna vierkante stal van 90 bij 80 meter en die kwam er ook. “Samen hebben we aan tafel de looplijnen uitgedokterd.” Licht, lucht, rust en overzicht vormden de uitgangspunten. De compartimenten voor de verse koeien, de oudmelkse, de droge en de afkalfkoeien liggen aan weerszijden van de twee voergangen. In het midden leiden gecentreerde paden naar de melkcarrousel, het hart van de stal. “Zo zijn de looproutes zo kort mogelijk. Vanaf de carrousel heb je weer goed zicht op de hele stal.” Het computergestuurde plateau draait continu door en heeft 52 plaatsen, zo melken de broers tweehonderd koeien per uur. Een ‘zorgkoe’ draait een extra rondje en wordt indien nodig door de computer middels een sensor naar de separaatruimte geloodst voor nabehandeling.

Balans

Elke afzonderlijke groep heeft een eigen dieet, vertelt Thijs. “We voeren niet tot het maximum en melken niet tot het uiterste. We gebruiken dan ook slechts beperkt krachtvoer, alleen de pas afgekalfde koeien krijgen wat extra’s. Het gaat om de balans: met minder kosten komen we zo tot een gezondere veestapel.” Kuil en maїs halen de Janssens van de 210 hectare land rond de boerderij.  De broers doen ook aan weidegang. “We zijn een grondgebonden bedrijf en ons doel is om dat zo te houden”, zegt Luuk. “Onder de vloer ligt een systeem waarmee we zelf kunstmest kunnen produceren. Regelgeving verhindert dat nog, maar we zijn er klaar voor.” Want uiteindelijk moet de veestapel aangroeien tot vijfhonderd koeien is de bedoeling. De stal biedt de ruimte.

Open dag

De familie Janssen houdt op vrijdag 19 en zaterdag 20 april een open dag. Iedereen is welkom van 13.00 tot 20.00 uur. Om 16.30 uur is er een demonstratie van de 52-stands buitenmelker melkcarrousel.