Cultuur

Opening Van Lyndens Erfenis

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De buitenexpositie ‘Van Lyndens Erfenis’ in de tuinen van Huize Lyndenstein in Beetsterzwaag is al enkele weken te bekijken. Maar afgelopen zaterdag was er een officiële opening in het bijzijn van onder andere Yvonne van Lynden, bestuurslid van de Van Lyndenstichting en Jaspar van Lynden.

Er waren toespraken van burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland en van Jenny Reynaerts, senior conservator van het Rijksmuseum. Zij vertelde onder andere over het Rijksmuseum omgaat met de collectie van circa negentig schilderijen die het echtpaar Van Lynden – Van Pallandt aan het museum schonk. De vrijwilligers van de Stichting Historisch Beetsterzwaag, organisator van de expositie, voerde een act op rond een ‘teruggevonden schilderij’ uit de verzameling dat nu in Oslo hangt. De expositie is tot eind september te zien.

Lezing Reynaerts

Op donderdagavond 15 juli (20.00 uur) verzorgt Jenny Reynaerts in De Buorskip de lezing ‘De collectie Van Lynden-Van Pallandt op waarde geschat’. Ze schetst in de lezing een beeld van de kunsthistorische kwaliteit van de collectie, destijds en nu. Bovendien probeert ze de smaak van beide echtelieden te traceren. De lezing is onderdeel van een serie lezingen die onderdeel zijn van de buitententoonstelling ‘Van Lyndens Erfenis’, die tot eind september in de tuin van Huize Lyndenstein te zien is. De expositie is gratis toegankelijk. Entree voor de lezing is tien euro. Kaartverkoop: via reynaerts.eventbrite.nl, op zaterdag- en zondagmiddag 13.00 tot 16.00 uur bij de expositie en op de avond zelf bij de kassa aan de zaal. www.historischbeetsterzwaag.nl/lezingen.

Delen