Nieuws

Oppositie: college kijk ook eens naar jezelf

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Oppositiepartijen in de Opsterlandse raad vinden dat het college van B en W eens wat meer naar zichzelf moet kijken en wat minder naar Den Haag moet wijzen als het over het begrotingstekort gaat. Collegepartijen spreken al voorzichtig over het openbreken van het coalitieakkoord.

Beetsterzwaag Net als alle gemeenten heeft Opsterland het financieel zwaar. Dat was al zo door de tekorten op het sociaal domein, de coronacrisis komt er nog eens overheen. Voor de begroting van 2021 lijken bezuinigingen onvermijdelijk. “Het lijkt wel alsof dit college alles maar overkomt”, verzuchtte Sjors Veenstra (CDA) maandag bij de behandeling van de perspectiefbrief. “Maak eens een reële begroting met bijbehorende risico’s.” Ook GroenLinks-OpsterLanders riep het college op om eindelijk eens grip te krijgen op de zorgkosten. De VVD maakte het nog overzichtelijker. Volgens Wanda Geertsma is de enige oplossing de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen. “Het is tijd voor een plan B voor als er geen extra geld uit Den Haag komt.” Klaas de Boer (BAS) vindt dat de focus niet alleen op het sociaal domein moet liggen. “Hoe gaat het op de andere beleidsterreinen?” René Koopmans (D66) raadt het college aan om de essentie van de eigen verantwoordelijkheid te aanvaarden. “Het is bij dit college meer van: de toekomst moet het maar oplossen.”

Mensen boven stenen

De collegepartijen richten de pijlen vooralsnog op Den Haag. “It Ryk lit gemeenten yn de kjeld stean”, stelt Roel Vogelzang (PvdA). Zelfs de anders zo gezagsgetrouwe ChristenUnie klimt op de barricaden. Gerrit Weening: “No moat alles út de kast helle wurde om sjen te litten dat it sa net langer kin. Kolleezje, lit jim net wer in ear oannaaie.” Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang): “Den Haag houdt meer van de Randstad dan van de regio.” PvdA en CU suggereerden in de discussie alvast de mogelijkheid om ‘as it Ryk ús stikke lit’ het coalitieakkoord open te breken. Van Opzeeland benadrukte maar direct dat verhoging van de OZB in ieder geval geen optie is. Een conclusie uit de discussie is in ieder geval dat voor veel fracties de mensen boven de stenen gaan. Initiatieven voor dorpshuizen, scholen en sportaccommodaties kunnen de komende jaren wel uitgaan van uitgeklede plannen. Voor slagroom op de taart ontbreekt het geld.

Bij alle financiële sores hangt de gemeenten ook nog een herverdeling van het gemeentefonds boven het hoofd. Er liggen in Den Haag plannen waar de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners de dupe van worden. In de voorlopige berekeningen scheelt het Opsterland jaarlijks circa 800.000 euro aan Rijksinkomsten. Een motie om het college te steunen in de strijd om deze plannen van tafel te krijgen, kreeg raadsbrede steun.