Nieuws

Opsterland bij proefboring eerst aan zijlijn

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

Of Vermilion bij Nij Beets een proefboring naar aardgas mag uitvoeren is in eerste instantie niet aan de gemeente Opsterland, maar aan het Ministerie van EZK.

Dat is de uitspraak van de rechtbank in een geding dat Vermilion had aangespannen tegen een herhaalde weigering van de gemeente Opsterland om mee te werken aan een proefboring aan De Ripen. Dat betekent dat het hele proces van voren opnieuw moet worden uitgevoerd en dat Opsterland aanvankelijk alleen het ministerie mag adviseren.

Volgens de rechter heeft de gemeente Opsterland meerdere procedurele fouten gemaakt. In september 2016 weigerde Opsterland een omgevingsvergunning te verlenen voor de proefboring. Vermilion ging in beroep en kreeg van de gemeentelijke bezwarencommissie gelijk. Zij adviseerden het college van B en W om het besluit te heroverwegen. Opsterland besloot in juli 2017 toch bij haar weigering te blijven. Daarop stapte Vermilion naar de rechter.

Niet bevoegd

In de gerechtelijke uitspraak blijkt nu dat Opsterland in juli 2017 helemaal niet meer bevoegd was om over de kwestie te besluiten. Door een wetswijziging was deze bevoegdheid sinds mei 2017 al overgegaan naar het Ministerie van EZK. Opsterland had nog gebruik kunnen maken van overgangsrecht en zo zelf het besluit mogen nemen, maar dan had dat gemeld moeten worden en dat is niet gebeurd. Daarmee is het voor de rechter een eenvoudige zaak. Opsterland mocht in juli het bestreden besluit niet nemen, dus wordt dat besluit nu vernietigd. De rechter heeft dus niet inhoudelijk gekeken naar de argumenten die Opsterland aanvoert voor haar weigering om mee te werken.

Dit alles betekent niet dat de proefboring nu van de baan is. Het hele proces moet opnieuw. Vermilion moet nu een vergunningsaanvraag bij het Ministerie van EZK indienen, waarna er een uitgebreide procedure volgt. Opsterland staat in eerste instantie aan de lijn, maar krijgt wel het recht om te adviseren. Bovendien is voor een proefboring een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het Ministerie van EZK zal de gemeenteraad daarvoor wel een verklaring van geen bedenkingen moeten vragen.

Niet inhoudelijk

 

Actiegroep Tsjingas en tal van omwonenden werden door de rechtbank op de zitting in december gehoord. Zij zijn door de rechter ook allemaal als derde-partijen geaccepteerd. Daar is Tsjingas blij mee. De gemeente Opsterland vindt het jammer dat de rechter alleen naar het proces heeft gekeken. Wethouder Anko Postma: “De rechtbank is dus niet aan de inhoud toegekomen en geeft inhoudelijk dus nog geen enkele duidelijkheid. We gaan met onze juristen nu eerst de uitspraak verder  bestuderen.”