Nieuws

Opsterland daagt inwoners uit 

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland staat open voor een nieuwe vorm van samenwerking met de mienskip. Onder de noemer ‘right to challenge’ nodigt Opsterland partijen op de gemeente uit te dagen. Door met plannen te komen om taken van de gemeente over te nemen. 

Het idee van ‘righto challenge’ is niet nieuw. Het werd onder de noemer modern besturen al genoemd in het in 2018 vastgestelde coalitieakkoord, maar is formeel nog steeds niet geregeld. De gedachte erachter is het recht van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties om de gemeente uit te dagen. Omdat ze denken dat ze sommige taken slimmer, beter en goedkoper kunnen uitvoeren.

Het past volgens wethouder Anko Postma in de gedachte dat de mienskip meer zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen leefomgeving. “En als je verantwoordelijkheid neemt, hoort daar ook zeggenschap bij. Het past ook bij de tijdsgeest. Mensen zetten zich liever tijdelijk voor een project in dan dat ze zich bijvoorbeeld als verenigingsbestuurder voor langere tijd binden. Er zijn ook al tal van initiatieven die onder deze right to challenge vallen.” De wethouder noemt bijvoorbeeld initiatieven voor dorpstuinen, bermbeheer,  biodiversiteit of wandelroutes. Het initiatief van het dorp Tijnje voor een eigen mfa is misschien nog wel het grootste voorbeeld van een dergelijk initiatief. 

Maar formeel is er rond dit soort initiatieven nog weinig geregeld. Dus is het bijvoorbeeld niet duidelijk wie voor onderhoud opdraait als er iets stuk is. Of wat er gebeurt wanneer initiatiefnemers om wat voor reden er de brui aan geven. Opsterland wil nu spelregels opstellen om dit soort zaken goed te regelen.  

Een initiatief moet een maatschappelijke meerwaarde hebben, bijvoorbeeld een verbetering van de leefbaarheid of vitaliteit van het dorp. Maar het moet ook beschikken over aantoonbaar draagvlak. De regie en het eigenaarschap van de challenge liggen bij de indieners die zich moeten verenigen in een stichting of vereniging. De gemeente helpt waar nodig bij het opstellen van het plan. De challenge mag niet duurder zijn dan de huidige uitvoering door de gemeente.

Opsterland wil om de continuïteit te bewaken ook een looptijd voor het overnemen van een taak afspreken. De gemeente houdt bij alle initiatieven een vinger aan de pols om eventueel in te kunnen grijpen wanneer de kwaliteit of continuïteit niet gewaarborgd is. Voorwaarde is ook dat de initiatiefnemers taken minstens zo goed of liever nog beter kunnen uitvoeren.

Bovendien moet het initiatief wel passen binnen de wettelijke kaders van de gemeente. Sommige taken mag een gemeente niet overdragenAls blijkt dat de uitvoering van een taak door de maatschappelijke organisatie goedkoper uitvalt dan wanneer de gemeente de taak uitvoert, dan mogen de initiatiefnemers vijftig procent van de besparingen houden om de leefbaarheid van het dorp, wijk of straat te verbeteren.  

Delen