Nieuws

Opsterland groeit

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Opsterland heeft de wind in de zeilen, zo blijkt uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm. Het aantal inwoners is met 41 gegroeid. Volgens de burgemeester is dat te danken aan de goede bereikbaarheid, de goede voorzieningen en de leefbaarheid in de dorpen.

Opsterland profiteert ook mee van de economische groei in Zuidoost Fryslân. Met 6% groei is deze regio de grootste groeier van het land. Dat vertaalt zich ook in Opsterland in een groei van de werkgelegenheid met 1,2%, het aantal werkzoekenden is met 38% gedaald, er zijn 1,6% minder bijstandsuitkeringen en 25% minder ww-uitkeringen.

Kansen verzilveren

Van Selm noemt 2018 het jaar van kansen verzilveren. “We staan er goed voor. De gemeenteraad heeft na bijna 10 jaar een begroting zonder noodzakelijke bezuinigingen vastgesteld. Na een tijd van ‘bruggen slaan’ om de financiële crisis te ‘overbruggen’ kunnen we nu weer vertrouwen hebben in de toekomst.”

 

Albert Bonnema

Ook in Opsterland is 2018 het jaar van de Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad, er staan heel veel projecten op stapel. Rond de nieuwjaarsreceptie was al een eerste presentatie van de projecten te zien. Albert Bonnema zong onder andere een aria uit de opera Samson en Delilah die in november in Gorredijk wordt opgevoerd.

Verwarde personen

Van Selm toonde zich op de meeste punten ook tevreden over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. “Het Gebiedsteam heeft haar zaken goed voor elkaar en brengt de zorg dichtbij de mensen. Wat zorgen baart is de groeiende overlast van mensen die meer geestelijke zorg nodig hebben dan ze krijgen. Ook in Opsterland hebben we te maken met zogenaamde verwarde personen die dringend hulp nodig hebben. Maar er is meer geld en specialistische zorg nodig om de betreffende mensen de hulp te geven die ze nodig hebben en de politie niet te veel oneigenlijk te belasten.”