Nieuws

Opsterland heeft een nieuw college

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De wethouders zijn benoemd, maar over het collegeakkoord wordt pas later gestemd. De uitnodiging van de nieuwe coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie aan andere partijen om mee te denken werd door sommige partijen iets te letterlijk genomen.

De volle publieke tribune zat maandagavond al 2,5 uur te luisteren toen burgemeester Ellen van Selm om tien uur ingreep. Inmiddels lag er een stapel van zeven amendementen waarin D66 en GroenLinks/OpsterLanders (soms gedetailleerde) wijzigingen en aanvullingen op het coalitieakkoord voorstelden. De andere partijen hadden deze teksten nog niet gezien en dus was het lastig oordelen. Bovendien zaten de gasten te wachten op de installatie van de wethouders en drie nieuwe raadsleden. De drie collegepartijen komen nu met een schriftelijke reactie op deze wijzigingsvoorstellen, waarna de raad later over het coalitieakkoord stemt.

Hoewel er wel enige ergernis viel te bespeuren over de amendementen, was dit wel precies waartoe Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie de rest van de raad had uitgenodigd. Marcel van Opzeeland (OB): “Wij willen de duale kracht van de raad verder uitbreiden. We doen het samen.” Roel Vogelzang (PvdA): “De foto op it akkoard is dúdlik. De slagbeam stiet iepen. Kom oer de brêge.”

De niet-coalitiefracties waren over het algemeen (gematigd) positief over het coalitieakkoord. De ambitie van een energieneutraal Opsterland in 2035 deed nog wel wat wenkbrauwen fronzen. “Is dat niet te snel?”, vroeg Hielke de Vries (VVD). “We moeten de burgers wel een eerlijk verhaal voorhouden.” Ook realisatie van honderd hectare zonneveld in de komende vier jaar kreeg nog niet van iedereen de handen op elkaar. “Waarom niet eerste de beschikbare daken zoveel mogelijk benutten”, wilde Klaas de Boer (BAS) weten. Ook de FNP was hier kritisch. Janco van der Werf: “Us lânskip en natoer moat hjir net ûnder leie.” GroenLinks en D66 pleiten voor deelname van de gemeente aan een eigen energiecoöperatie.

Kritisch CDA

Meest kritisch op het coalitieakkoord was het CDA, dat haar plek in het college moest afstaan aan de PvdA. Fractievoorzitter Sjors Veenstra richtte de pijlen vooral op Opsterlands Belang en sprak over een discutabel formatieproces. “Der is net nei ynhâld sjoen. Boppedat is dit gjin ôfspiegeling fan de ferkiezingsútslach. OB wie op it CDA útsjoen. Sis dat dan gewoan. Mar at de mearderheid fan de ried seit dat in banaan rjocht en read is, dan is dat sa.” De duurzaamheidsparagraaf vindt het CDA te kort door de bocht. Het realiteitsgehalte is laag en de onderbouwing volgens Veenstra zwak. “En op dit tema wie in koalysjewiksel seker net nedich. Wy ha ek bot ynset op duorsemens.” Het CDA, nu de grootste oppositiepartij, vond ook dat het college niet kon volhouden dat het een akkoord op hoofdlijnen is. “Dan hearre der gjin útspraken yn te stean oer de oanlis fan zebrapaden.” Ook betwijfelt het CDA of het wel echt de wens van het college was dat de oppositiepartijen zelf suggesties konden inbrengen. Aanvankelijk zat er tussen het aanbieden van het akkoord en de geplaande raadsvergadering maar enkele dagen. Op verzoek van de oppositie is de behandeling een week opgeschoven.

Kabinet

Het CDA was de enige partij die maandagavond dieper inging op het proces van collegeonderhandelingen. Dat de drie partijen streven naar openheid werd vooral vanuit de eigen kring geroemd. PvdA gaf Opsterlands Belang hiervoor alle credits. Maar geen enkele partij ging in op het kijkje in de keuken dat de onafhankelijke schrijver Jan Arendz geeft in zijn verslag ‘Het Kabinet van Opsterland.’ Terwijl daarin best een aantal observaties over het proces staan waar je als partij iets van kunt vinden.