Nieuws

Opsterland ontkomt aan bezuinigingen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Afspraken tussen het Rijk en de gemeenten over de financiering van de jeugdzorg pakken in de komende jaren goed uit voor de begroting van de gemeente Opsterland. Voor de zomer leken bezuinigingen onontkoombaar, maar de financiële vooruitzichten zijn nu een stuk gunstiger.

“We waren ons al aan het voorbereiden op ingrijpende bezuinigingsmaatregelen, maar die zijn voorlopig gelukkig niet nodig”, aldus wethouder Rob Jonkman. Voor 2022 kan Opsterland vanuit Den Haag rekenen op 2,3 miljoen euro extra. Ook in de jaren daarna komt waarschijnlijk een vergelijkbaar bedrag naar Beetsterzwaag, maar de gemeente mag vanaf 2023 maar driekwart van dit geld in de begroting meenemen. In de dinsdag gepubliceerde begroting voor 2022 blijft er onder de streep 830.000 euro over, terwijl Opsterland voor de zomer nog rekening hield met een tekort van twee miljoen euro. Ook de drie jaar daarna laat de begroting een plus zien. En dus is het tot opluchting van de gemeentepolitiek, een half jaar voor de volgende raadsverkiezingen, niet nodig pijnlijke bezuinigingen door te voeren. Jonkman: “Vanuit de gemeenten en ook vanuit Opsterland is veel gelobbyd voor dat extra geld.”  

Jonkman waarschuwt echter voor te veel optimisme. Er blijven nog genoeg onzekerheden over. Zo hangt er nog een herverdeling van het gemeentefonds boven de markt, de belangrijkste geldbron voor gemeenten. In de laatste berekeningen kost dat Opsterland vanaf 2023 circa 200.000 euro per jaar. Daarnaast spookt er vanuit het verleden nog de zogenaamde opschalingskorting, volgens Jonkman een bezuiniging op basis van vermeende maar niet gerealiseerde efficiëntie van grotere gemeenten. “Dat zou Opsterland een half miljoen kunnen schelen. Richting het nieuwe kabinet zal een lobby gaan om die korting te laten schieten.“ Ook zijn er binnen de Wmo nog steeds tekorten van jaarlijks circa 700.000 euro, volgens wethouder Libbe de Vries onder andere een gevolg van het abonnementstarief waardoor veel meer mensen een beroep doen op huishoudelijke hulp.

In de betere financiële vooruitzichten speelt ook mee dat Opsterland er steeds beter in slaagt de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein in balans te brengen. Naast extra geld uit Den Haag is dat ook het gevolg van het verstrekken van minder gespecialiseerde zorg en samen met andere Friese gemeenten een betere inkoop. Door eigen inspanning geeft Opsterland op die manier per jaar vier miljoen euro minder uit.

Het huidige college van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie is bezig aan het laatste jaar van deze collegeperiode. In maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het college presenteerde dinsdag een end-term review. Het college trekt zelf de conclusie dat de ambities uit het coalitieakkoord zijn waargemaakt of op schema liggen.

Delen