Nieuws

Opsterland start met pilot buurtbemiddeling

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Zo nu en dan je ergeren aan de buurman komt overal voor. Maar er zijn gevallen waarin kleine problemen escaleren. Met alle gevolgen van dien. De gemeente Opsterland wil deze escalaties voorkomen door het vroegtijdig inzetten van vrijwillige buurtbemiddelaars.

De inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars loopt in de gemeente Ooststellingwerf al een tijdje. Berber de Boer van welzijnsorganisatie Scala is coördinator. “Wij vinden het een succes. De buurtbemiddelaars komen enkele tientallen keren per jaar in actie.” De oorzaken van de buurtruzietjes zijn vaak huis-, tuin- en keukenconflicten zoals geluidsoverlast, overhangende takken, erfscheidingen of scheldpartijen. “Vergelijk het met de problemen die ook bij de Rijdende Rechter aan de orde komen. Alleen is onze aanpak anders.”

De vrijwillige buurtbemiddelaars komen alleen in actie wanneer de buren er zelf om vragen. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de politie buren attent maakt op de mogelijkheid om een bemiddelaar in te zetten. De buurtbemiddelaar stelt zich neutraal op en geeft wel advies over het proces, maar komt niet zelf met oplossingen. De Boer: “Het is aan de buren zelf om oplossingen aan te dragen, dan krijg je ook veel duurzamere oplossingen.”

In Ooststellingwerf gaan de buurtbemiddelaars altijd in koppels op pad. Ze krijgen van tevoren een opleiding. Volgens De Boer moeten de buurtbemiddelaars goed kunnen luisteren zonder direct een oordeel klaar te hebben. Ze moeten rustig blijven en durven door te vragen. “De inzet van buurtbemiddelaars past mooi in deze tijd van burgerparticipatie. Bovendien is het een voordeel dat je met vrijwilligers werkt en niet met instanties. Als de betrokken buren zien dat een vrijwilliger tijd steekt in de ruzie, zijn ze ook eerder bereid mee te werken aan oplossingen.”

Voor wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland is het project buurtbemiddeling vooral ook een vorm van preventie. “Het is een manier om laagdrempelig te proberen zaken in goede banen te leiden. Ons gebiedsteam werkt op tal van terreinen met preventie. Vroeg ingrijpen om erger te voorkomen. Als je ernstige situaties afpelt, ligt er vaak een langlopende burenruzie aan ten grondslag. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in Opsterland.”

Kooistra benadrukt dat de inzet van vrijwilligers niet een manier is om kosten te drukken. “Vrijwilligers maken de drempel om gebruik te maken van buurtbemiddeling lager. In ieder dorp of wijk zijn wel mensen die over de kwaliteiten beschikken om te bemiddelen. Vroeger werden dit soort zaken ook in het dorp zelf opgelost. Vanzelfsprekend zijn er altijd professionele krachten achter de hand voor het geval de situaties daar om vragen.”

De proef met buurtbemiddeling duurt een jaar en is een gezamenlijk project van de gemeente Opsterland, de politie en de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland. Voor de inwoners van de gemeente is buurtbemiddeling gratis.

Scala zoekt vrijwilligers

Scala Welzijn gaat de buurtbemiddeling samen met Timpaan Welzijn uitvoeren. Voor de gemeente Opsterland wordt gezocht naar 10 tot 15 vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden of nadere informatie inwinnen bij Berber de Boer: 06-5435 0855.

 

 

 

Delen