Nieuws

Opsterland stopt reclamebelasting Gorredijk

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het college van B en W van de gemeente Opsterland wil stoppen met het innen van reclamebelasting in Gorredijk. Reden is het ontbreken van voldoende draagvlak onder de ondernemers.

In een onderzoek dat onder ondernemers is uitgevoerd, hebben volgens een berekening van de gemeente 56,3% van de ondernemers gestemd voor de voortzetting van de reclamebelasting en het daarmee samenhangende ondernemersfonds. En dat terwijl Opsterland met het fonds en de ondernemersverenigingen OKO en Whi een minimaal draagvlak van 60% had afgesproken. De ondernemersverenigingen presenteerden zelf eerder dat 59% van de ondernemers ‘voor’ hadden gestemd.

Zowel voor- als tegenstanders moeten er echter vanuit kunnen gaan dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraak over het streefcijfer van 60% houdt, zo schrijft het college in een raadsvoorstel. Als de ondernemersverenigingen willen doorgaan met de activiteiten die nu vanuit het Ondernemersfonds worden georganiseerd, moeten ze een andere manier van financieren zoeken, zo stelt het college.

Het ondernemersfonds is op verzoek van de ondernemersverenigingen ingevoerd om alle ondernemers mee te laten betalen aan het economisch op de kaart zetten van Gorredijk. De verenigingen hadden te veel last van zogenaamde freeriders, ondernemers die wel profiteren van de acties van anderen, maar niet meebetalen. De ondernemers vulden het Ondernemersfonds de afgelopen drie jaar door reclamebelasting te betalen. Vanaf de start was er veel verzet tegen deze vorm van belasting.

De gemeente inde de belasting voor het Ondernemersfonds. Het college van B en W wil nu de verordening intrekken. De gemeenteraad heeft hierover op 11 maart het laatste woord.