Nieuws

Opsterland wil uitkeringsgerechtigden sneller aan werk helpen

Potlood Arend Waninge

Re-integratie is volgens de gemeente Opsterland het meest effectief wanneer er wordt gestart vanaf het moment dat iemand een uitkering krijgt. Om de uitkeringsgerechtigde snel in beweging te krijgen gaat Opsterland nu drie wegen bewandelen: het Werkplein, het Participatiehuis en het Taalplein.

Onder de noemer ‘Meteen in Beweging’ heeft Opsterland haar eigen re-integratieplan vastgesteld. Bedoeling is om de uitkeringsgerechtigden nog sneller te helpen en zo snel mogelijk te activeren richting werk of vrijwilligerswerk. De focus ligt op het vinden van werk en dus op uitstroom uit het uitkeringsbestand.

Om zo snel mogelijk tot actie over te gaan krijgt de uitkeringsgerechtigde binnen een week uitsluitsel over de toekenning van een uitkering. Is dit het geval, dan volgt ook direct een intakegesprek met een klantmanager Werk over de vervolgstappen. Het is de bedoeling dat de uitkeringsgerechtigde vanaf de eerste week actief aan de slag gaat. Een deel van de doelgroep komt uit een WW-uitkering en is dan al geruime tijd zonder werk. Ook de nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfstatus, komen hiervoor in aanmerking.

Met het Werkplein richt Opsterland zich op mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Een frequent inloopspreekuur moet hen helpen bij het bespreken van vacatures, kennismaken met uitzendbureaus, het organiseren van speeddates met uitzendbureaus en werkgevers, het maken en presenteren van cv’s en daadwerkelijk solliciteren.

Mensen die extra ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen, krijgen deze hulp vanuit het Participatiehuis. Hiervoor ontwikkelt Opsterland onder andere een nieuw diagnose-traject, een introductieprogramma dat is gericht op onder andere houding, gedrag, motivatie, solliciteren, presenteren, netwerken en werkervaringsplekken.

Het Taalplein richt zich tenslotte op de aanpak van laaggeletterdheid. Voor het grootste deel zijn dat nieuwkomers, maar ook onder autochtone Nederlanders komt laaggeletterdheid nog regelmatig voor. Een intensief traject van zes maanden moet leiden tot betere spreekvaardigheid. Het niet beheersen van de taal kan namelijk een obstakel zijn om door te stromen naar de aanpak Participatiehuis of Werkplein. Een belangrijk onderdeel van het Taalplein is het vinden van vrijwilligerswerk.

Is het hele traject doorlopen en zijn de betrokkenen nog niet uitgestroomd naar werk of opleiding, dan volgt er een vervolgtraject. Voor de nieuwkomers is er een plan van aanpak Nieuwkomers. Opsterland gaat op zoek naar nieuwe plekken voor Beschut Werk en werkt aan een eigen leerwerkbedrijf om mensen werkervaring te laten opdoen.

‘Meteen in Beweging’ is onderdeel van de voorwaarden wil Opsterland een vangnetuitkering van de Rijksoverheid ontvangen. Opsterland is een van de gemeenten die jaarlijks veel meer uitgeeft aan uitkeringen dan ze vanuit het Rijk terugkrijgt. Het tekort is circa 750.000 euro per jaar. Opsterland vraagt jaarlijks extra ondersteuning van het Rijk om het tekort te beperken tot circa 500.000 euro. Een voorwaarde voor deze vangnetregeling is een actief beleid om de toestroom tot de uitkeringen te beperken en de uitstroom uit de uitkering zoveel mogelijk te bevorderen. Vorig jaar ontvingen ongeveer 650 personen/gezinnen een uitkering van de gemeente Opsterland.