Ondernemen

Opsterland zoekt hulp van ondernemers

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland zoekt sinds een paar jaar steeds nadrukkelijker contact met haar eigen ondernemers. Met als doel om samen het economische beleid vorm te geven. Op de Dag van de Ondernemer schoven afgelopen vrijdag vijftien ondernemers bij wethouder Anko Postma aan tafel.  

Lokale ondernemers met uitstraling als ambassadeurs voor economisch Opsterland. Dat beeld heeft wethouder Anko Postma van de gemeente Opsterland voor ogen. “Eigenlijk vraag ik de ondernemers om hulp. Te vaak kom ik bij clubjes ondernemers en zijn de ogen te veel op mij gericht. Zo van: u bent wethouder, zegt u het maar. Ik wil meer dynamiek en wisselwerking tussen gemeente en ondernemers. Met als doel dat we samen uitstralen dat het in Opsterland heel mooi ondernemen is.”

Het was een bijzondere mix, de vijftien ondernemers die zich vrijdagmiddag op de Dag van de Ondernemer aan het eind van de middag verzamelden bij Kenonz in Gorredijk (zie kader). Ondernemers die wereldwijd opereren, in Europa, in het Noorden, in Fryslân of lokaal. Ze zijn over het algemeen best tevreden met de gemeente, antwoordden ze op vragen van discussieleider Eva Wiessing, economieredacteur van het NOS Journaal. Al mogen de procedures best weleens iets sneller links en rechts. Arno La Haye (DEJONG hot water tanks): “Met snellere procedures kun je je onderscheiden. Het ondernemersklimaat is niet slecht, maar kan altijd beter.”

Maar waar de ondernemers vooral op zitten te wachten is een betere presentatie van wat Opsterland allemaal al heeft. Vertel het! La Haye woont nog niet zo lang in het Noorden. “Nu pas valt mij op hoeveel de media zich vooral op het westen richten. Er is hier best veel goeds, maar het wordt niet echt uitgedragen.” Wiessing wil weten of de ondernemers trots zijn op Opsterland. De reacties zijn lauwtjes. “Maar dat zit in onze aard”, voegt Marc Stallinga van de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag toe. Maar trots op de provincie en wat er hier in het Noorden mogelijk is, is er wel degelijk. Gerrit Baarda (ZiuZ): “Het Innovatiecluster vanuit Drachten omvat 600 R&D-plekken. Een geweldige aantrekkingskracht voor hogeropgeleiden. Ze weten nu dat er ook alternatieven zijn. Dat maakt ze onafhankelijker. En dat maakt het voor ons aantrekkelijker om medewerkers aan te trekken.” De bereikbaarheid is wel een punt van zorg. Betere OV-verbindingen staan hoog op het lijstje wensen van de ondernemers. Daar hoort ook een goede digitale infrastructuur bij. Siebe Kuipers (Siebe Kuipers Marketing): “Ik heb nooit begrepen waarom de overheid glasvezel niet als basisnutsvoorziening ziet.”

Jeroen van Balen (Van Wijnen) spoort Opsterland vooral aan om meer lef en vertrouwen te tonen. Lef om ondernemers erbij te betrekken en vertrouwen in hoe ze met informatie omgaan. “Laat ons meepraten. Leg eens een casus op tafel waar de gemeente mee worstelt. Dan zul je zien dat er hele mooie ideeën komen.” Van Balen schoof eerder dit jaar met een groep bouwers op het gemeentehuis aan om te spreken over een eventuele mfa in Gorredijk. “Maar er was eigenlijk maar één vraag: hoe kan het goedkoper? Daar doe je ons tekort mee. Wij hebben veel meer knowhow dan dat.” Het spreekt anderen aan, meepraten over iets wat je niet direct aangaat. Bijeenkomsten die niet het zoveelste praatclubje zijn, maar waar ondernemers komen brengen en komen halen. Waar de gemeente een proactieve rol speelt. Romke de Jong (De Jong’s IJs): “Met elkaar sparren. Een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar ondernemers een accelerator kunnen vinden om stappen te zetten.” Belangrijke onderwerpen volgens de ondernemers die aan bod kunnen komen, zijn het beter in beeld brengen van subsidieregelingen, een platform voor zzp’ers, duurzaamheid en innovatie en samenwerking met het onderwijs (vmbo, mbo en hbo). Het is volgens wethouder Anko Postma een mooi uitgangspunt voor een vervolg. Niet een van de aanwezigen haakte af bij dat perspectief. De gemeente Opsterland werkt de door de ondernemers benoemde thema’s verder uit en koppelt de resultaten terug naar de groep ondernemers.

De eerste ambassadeurs

Op de eerste bijeenkomst van de Opsterland-ambassadeurs waren vrijdagmiddag aanwezig: Gouke de Vries (Kenonz), Jeroen van Balen (Van Wijnen), Romke de Jong (De Jong’s IJs), Jolida Voetelink (Burgemeester Harmsma School), Marc Stallinga (Ronald McDonald Hoeve), Siebe Kuipers (Siebe Kuipers Marketing), Catrien Dijk (KlusWijs/landbouwmechanisatie en Ondernemersvereniging Ureterp), Nicoline van Duuren (Ondernemersvereniging Beetsterzwaag Olterterp), Emile Stuy (Anker Stuy Verven), Anton de Bruin (voorzitter WHI Gorredijk), Arno La Haye (DEJONG hot water tanks), Gerrit Baarda (ZiuZ), Kris Tirry (MPC Industries), Angelique Blekkink (Blekkink Verandermanagement) en Marc Mulder (Pranger-Rosier). Namens de gemeente Opsterland: wethouder Anko Postma en beleidsmedewerkers Economische Zaken Sjouke van der Meulen en Sale Wiersma.

Ondernemers die in een vervolg mee willen praten kunnen zich melden bij sale.wiersma@opsterland.nl.