Nieuws

Opsterlandse Erepenning voor Wietze Kooistra

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Bij zijn officiële afscheid als wethouder van de gemeente Opsterland heeft Wietze Kooistra (CDA) uit handen van burgemeester Ellen van Selm de erepenning van de gemeente Opsterland gekregen.

Met de erepenning onderstreept de gemeente Opsterland de grote waardering voor de uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente. ‘Hij heeft vanuit al zijn bestuurlijke rollen wezenlijke ontwikkelingen bewerkstelligd in zowel het ruimtelijk als sociaal domein. Hiermee heeft hij zich in uitzonderlijke mate direct en indirect verdienstelijk gemaakt voor de sociale cohesie en het welzijn van alle inwoners van Opsterland’, aldus de tekst van de toekenning.

Van Selm omschreef Kooistra als een heel vertrouwde en zeer ervaren wethouder. Enkele citaten uit haar toespraak:

“Een stabiele, weloverwogen en gedegen bestuurder die nooit een onvertogen woord laat vallen of veroorzaakt.”

“Je bent een man die niet van koude drukte houdt én een man die niet op een voetstuk wil staan. Je hebt aangegeven dat je vindt dat je gewoon je werk hebt gedaan als wethouder en daarom niet te veel aandacht wilt bij dit afscheid.”

“Bij jouw afscheid van de organisatie werd duidelijk dat mensen heel graag voor jou werken.”

“Jij treedt mensen altijd op voet van gelijkheid tegemoet en weet als vanzelfsprekend ‘vertrouwen’ te laten ontstaan zonder dat woord ooit te gebruiken.”

“Wij kennen jou in het college als een man met groot strategisch inzicht. Jij verstaat als geen ander de kunst om een paar zetten vooruit te denken. Aandacht voor de lange termijn, mogelijke scenario’s, verwachte ontwikkeling en zo nodig de aftocht van anderen.”

“Jij hebt de drie decentralisaties in de sociale domein de voorwaarden geschapen voor een geruisloze transitie van rijkstaken naar de gemeente. Je deed echter meer. Je hebt vanuit de inhoud gekeken naar hoe de mensen om wie het gaat in het sociaal domein, daadwerkelijk gediend worden.”

“Binnen het gemeentebedrijf was jij de kracht achter de inzet van Caparismedewerkers binnen onze groenvoorziening. Onder jouw bestuurlijke verantwoordelijkheid en stimulans zijn kansen gecreëerd voor mensen uit de sociale werkvoorziening om al sinds jaar en dag bij ons als collega’s mee te werken, in onze teams en in onze bedrijfskleding.” .

Wietze Kooistra was namens het CDA twaalf jaar wethouder. Daarvoor was hij 14,5 jaar raadslid, een plek die hij nu weer heeft ingenomen.

Reactie Wietze Kooistra:

In zijn dankwoord toonde Kooistra zich blij met de door de burgemeester gesproken woorden. “It is moai se te hearren, mar dit ûndergean in net myn grutste hobby.”