Nieuws

Opvang kwetsbare kinderen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Actueel: dossier Corona

Wethouder Libbe de Vries van de gemeente Opsterland verwacht volgende week aanvullende opvangplekken te kunnen regelen voor kwetsbare kinderen. “Dit is in groep bern dêr’t wy ús soargen oer meitsje.”

Kinderen van ouders met cruciale beroepen worden nu al opgevangen op hun eigen basisschool. Maar door de sluiting van de scholen dreigt een andere groep kinderen in moeilijkheden te komen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met moeilijk gedrag of kinderen in gezinnen met spanningen. “Dy bern ha oars in útlaatklep op skoalle en op de sportferieniging. Mar no’t dat fuort falt kin it foar dizze groep bern lestich wurde.”

Het feit dat gezinnen gedwongen thuis zitten, kinderen hun schoolwerk moeten doen en ouders ook thuis moeten werken, kan tot spanningen leiden. Volgens De Vries wordt in samenwerking met het onderwijs, het jongerenwerk en het Gebiedsteam zo alert mogelijk gereageerd op signalen die binnenkomen. “Takom wike hope wy dat it ek mooglik is dat bern út dizze groep op de eigen skoalle op te fangen.”