Nieuws

Partijen zien mfa Gorredijk weer samen zitten

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De plannenmakers voor het nieuwe mfa in Gorredijk kunnen weer vooruit. De gemeente Opsterland, de Burgemeester Harmsma School (BHS), scholenkoepel Comprix en De Skâns ondertekenden dinsdagmiddag een zogenaamde Letter of Intent. Hiermee verklaren ze weer vriendjes te zijn en spreken ze uit dat ze een gezamenlijk mfa weer zien zitten.

De Opsterlandse gemeenteraad vroeg voor de zomer een dergelijke verklaring nadat er veel onduidelijkheid was over hoe het verder moet met de geplande mfa. Vooral tussen de gemeente en de BHS zat er ruis op de lijn over de gemaakte afspraken en de verwachtingen over en weer. De BHS werd zelfs even aan de zijnlijn geparkeerd, zodat de overige partijen verder konden. Vooral Comprix wil haast maken met de bouw van een nieuwe openbare basisschool. Uitgangspunt in de nieuwe afspraken is dat zowel de nieuwe basisschool als de vernieuwbouw van de BHS op 1 augustus 2019 klaar moet zijn. De partijen willen de bouw in één keer aanbesteden om zo op bouwkosten te besparen. “In dit plan hoeft de BHS niet op zoek naar tijdelijke ruimte en dat scheelt aanzienlijk in de kosten”, aldus Marita Schreurs, bestuurder van de BHS.

De architect gaat nu verder met het uitwerken van de plannen. Hierbij is het campusmodel het uitgangspunt. Dat betekent dat De Skâns, de basisschool en de BHS niet één gebouw hoeven te vormen. Het plan kan ook bestaan uit twee of drie losse gebouwen. Dat hoeft volgens wethouder Anko Postma geen gevolgen te hebben voor de beoogde samenwerking van de drie partijen in de nieuwe accommodatie. Het is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties van de nieuwe aanpak zijn. Volgens wethouder Postma is hij nog te kort in functie om dat al te overzien. In het najaar moet de financiële haalbaarheid worden bevestigd. Voor de zomer was er tussen de BHS en de gemeente Opsterland ook discussie over de toekomstige vernieuwbouw van de techniekruimten van de school. Die aanpassingen schuiven nu sowieso door tot na 2020.

Op de foto van links naar rechts: Harrie Koning (Skâns), wethouder Anko Postma, Marita Schreurs (BHS) en Jan Veenstra (Comprix).