Ondernemen

Peereboom sluit de winkel

Camera Google Potlood Arend Waninge

Teake Peereboom nam direct na de vakantie een belangrijk besluit. Hij gaat verder als zelfstandig stoffeerder en sluit zijn eigen winkel aan de Hoofstraat in Gorredijk. Het was voor de 47-jarige ondernemer geen eenvoudig besluit. Hij is de vierde generatie Peereboom in het bedrijf, dat in 1890 in Nieuwehorne begon. “Ik ha altyd sein dat ik de lêste yn de rige wêze soe, no is it safier.”

Teake keert terug naar wat hij het liefste doet: stofferen. In de winkel staan was voor hem geen straf, maar het was ook niet zijn grote hobby. “It falt net ta om de winkel goed yn oarder te hawwen. Dêr ha ik bot mei wraksele. Wa’t der ek yn de winkel stiene, in soad klanten fregen dochs nei my. Dat ha ik ek oer mysels ôfroppen. Teake regelt it wol, sa bin ik. It wie net altyd leuk foar de meiwurkers.” Vorig jaar besloot hij al om de winkel nog maar drie dagen per week te openen, maar in plaats van minder werk leverde het hem alleen maar meer werk op. Het groeide Teake allemaal boven de pet, hij geeft het eerlijk toe. “Deis seis saakjes fuortwurkje en jûns der wer njoggen bykrije. Sa’n spultsje wie it.” Het leidde uiteindelijk tot een burn-out. De laatste twee jaar waren voor hem persoonlijk niet de meest fijne jaren. “Nei de fekânsje wie it foar my wol helder dat it tiid wie om knopen troch te hakken.”

Het besluit valt in een tijd dat de economie weer opleeft. Volgens Peereboom was het ook zeker niet zo dat hij te weinig werk had. “Eins just te folle en goede fakmannen binne der net te krijen. Dat no ferhier ik mysels wer as fakman.” De winkel is al een aantal weken dicht. Hij start deze week als zzp-stoffeerder bij Lippe Wonen. “It wurdt wer krekt sa as it wie foar’t ik mei de winkel op De Gordyk yn 2005 begûn. Doe wie ik ek selsstannich stoffeerder.” Hij gaat er in eerste instantie vier dagen in de week aan de slag en gebruikt de vijfde dag om lopende zaken af te handelen. De familie Peereboom blijft vooralsnog aan de Hoofdstraat wonen. Het winkelgedeelte staat te huur.