Nieuws

Piter verrast met nieuw parcours

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

“Ja, no ha ik wol sin oan kofje.” Teake Algra en Gretha Pool zijn vanmorgen om tien uur in Wijnjewoude gestart aan de PiterWalk, net als die andere 178 deelnemers die de langste afstand lopen (25,7 km). Ze zijn op weg naar de koffie en soep bij camping De oude trambrug in Hoornsterzwaag en arriveren als eersten bij het pypskoftplak.

Een stralende zon met harde wind. “It grutte gelok is dat it droech is. Der wie rein foarspeld mar dat falt hûndert prosint mei”, constateert Teake bij zijn warme bak koffie aan de picknicktafel onder een groot zeildoeken afdak. “En it is in prachtige rûte. Moai organisearre.” Met echtgenote Gretha heeft hij een rijk wandelverleden: Vierdaagse van Nijmegen, Elfstedentocht en de dodentocht in België om maar een paar te noemen. “Ik ha respekt foar de organisaasje fan de PiterWalk, dat se foar yn ferhâlding weinich dielnimmers safolle organisearje.”

De zevende editie van de jaarlijkse PiterWalk en PiterRun kent een volledig vernieuwde route met onder andere een startplek bij de middeleeuwse kerk van Duurswoude. Deelnemers aan de langste wandelafstand komen onder andere door natuurgebied de Kapellepôlle, over de antieke trambrug. En daar is het kiezen: rechtdoor langs een standje met gratis fruit en water of rechtsaf een tussenstop op de camping voor soep en andere warme versnaperingen. In de grote safaritent op het kampeerterreintje roert campingeigenaar Adrie Mollema in de pannen met soep en chocolademelk. “Het is even aanpakken nu, ze zitten te roepen om soep en chocolademelk. Maar we blijven rustig.” Met potten en pannen vol worden soep, koffie en chocolademelk naar de naastgelegen overdekte picknickplaats gesjouwd, voor twaalven staat er al een forse rij wandelaars te wachten.

Henk Nijboer (Joure) en Henk Steenger (Drachten) wandelen samen op. “We kwamen elkaar toevallig tegen en lopen hetzelfde tempo. Dus wandelen we samen de tocht”, legt Nijboer uit. “En je weet: wandelaars zijn één grote familie”, vult Steenger aan. Geen van beide had ooit van de PiterWalk gehoord totdat ze vorig jaar tijdens een tocht een flyer in handen kregen. Mooi dicht bij de deur vindt Steenger. “We prate ek wol Frysk hear”, zegt Nijboer plotsklaps. Daar moeten ze, als geboren Drenten hartelijk om lachen. Hoe ze het onderweg doen? “Mar krekt hoe’t it útkomt. We prate Drintsk en Frysk trochelkoar”, grinnikt Steenger.

Heerlijk in het zonnetje voor de glampingtent eet Tjeerd Benedictus uit Gorredijk zijn broodje. Vandaag wandelt hij met zus, zwager en vriend. “Dizze 25 km is wol myn limyt, meast rin ik om de 20 hinne.” Ondertussen arriveren op de naastgelegen weg drie bussen vol verse wandelaars die starten voor de tocht van 16.3 km. Straks komen nog de hardlopers langs. Waarschijnlijk steken die niet aan bij het pypskoftplak denkt vrijwilliger Jan Quarré die als verkeersregelaar bij het toegangshek van de camping staat. “De dravers ha nergens tiid foar.”

Later op de middag wacht de wandelaars en de hardlopers nog de voorspelde koude douche, met een stortvloed aan regen.