Nieuws

Plan zonnepark bij Lippenhuizen

Potlood Redactie

Drie melkveehouders uit Lippenhuizen onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een zonnepark van dertien hectare tussen de Opsterlandse Compagnonsvaart en het dorp.

De plannen zijn volgens Gjalt Mulder, een van de initiatiefnemers, nog in een oriënterende fase. “Wy ha ek noch gjin oerienstimming oer it plan mei de projektûntwikkelder dy’t mei it inisjatyf kaam.”

In de nazomer van vorig jaar werden de melkveehouders voor het eerst benaderd door de Spaanse ontwikkelaar Nara Solar, die de grond nabij de dorpskern geschikt acht voor een zonneveld. Mulder: “Wy binne ûndernimmers. It soe raar wêze at wy de mooglikheden net ûndersykje.” De initiatiefnemers weten dat er in het dorp al enige commotie over het plan is ontstaan.

Ze hechten eraan te stellen dat, mocht het plan doorgang vinden, het dorp Lippenhuizen er ook de vruchten van moet plukken. “Opsterlân wol graach yn 2030 enerzjyneutraal wurde. Sinneparken spylje dêr in belangrike rol yn. At dy parken der komme moatte, dan wol sa dat it doarp der ek fan profitearje kin. Dêr binne ek al foarbylden fan, sa as yn Nij Beets. Je kinne it ek as in kâns sjen.”

Lange procedures
De provincie toont zich sinds de zomer van vorig jaar niet enthousiast over de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Initiatiefnemers krijgen niet direct ‘nee’ te horen, maar aanvragen moeten wel lange procedures doorlopen. De provincie beoordeelt plannen aan de hand van de zonneladder, waarbij bijvoorbeeld ligging, betrokkenheid van de omgeving en landschappelijke inpassing belangrijk zijn.

Als netbeheerder Liander en de provincie plannen goedkeuren, moet ook de gemeente er nog iets van vinden. Zonneparken passen namelijk niet in bestaande bestemmingsplannen.

De gemeente Opsterland ziet veel toekomst in zonne-energie en staat volgens wethouder Rob Jonkman dus niet afwijzend tegen zonnevelden. “Wij onderzoeken momenteel ook de mogelijkheden voor een gemeentelijke energiecoöperatie die zelf zonnevelden kan exploiteren op gemeentegrond en daarnaast lokale energiecoöperaties kan ondersteunen bij plannen. Voor de zomer verwacht ik hier meer duidelijkheid over.”

Zestig hectare

Volgens Jonkman zijn er op het gemeentehuis tien plannen voor zonneparken bekend, met een totaal oppervlakte van maximaal zestig hectare. Formele aanvragen zijn er echter niet. Het initiatief in Lippenhuizen is het enige bekende initiatief waar een buitenlandse partij bij betrokken is.

Nara Solar ontwikkelde ook het plan op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp; dit plan is later verkocht aan ontwikkelaar GroenLeven. Vorige week kwam landelijk in het nieuws dat buitenlandse bedrijven op grote schaal Nederlandse zonneparken opkopen, waardoor winsten en miljarden euro’s subsidie verdwijnen naar het buitenland.

Delen