Cultuur

Plannen voor opera in Gorredijk

Potlood Renske Woudstra

De Friese tenor Albert Bonnema heeft serieuze plannen om in het kader van LF2018 in november 2018 een opera te produceren in Gorredijk. Mogelijke locatie is het boekenmagazijn van Steven Sterk.

De opera die Bonnema op het oog heeft, is Samson en Delilah van de Franse componist Camille Saint-Saëns. “Wy kinne hjir in geweldige tempel bouwe mei al dy boeken. Dizze hal jout geweldige teatrale mooglikheden en de akoestyk is prachtich.” De locatie bij Steven Sterk is niet nieuw voor Bonnema. Vanaf 2009 organiseerde hij hier drie jaar op rij een klassiek concert, ook tussen de boeken.

Voor de productie is Bonnema van plan samen te werken met het conservatorium in Groningen. “Ik skat yn dat der wol sa’n hûndert man oan mei dogge.” De tenor rekent hierbij met een orkest van circa twintig muzikanten en een koor met zestig zangers. En dan zijn er nog de solisten en andere medewerkers. Per voorstelling is er waarschijnlijk plaats voor 500 bezoekers, Bonnema plant eerst drie voorstellingen. “At it in súkses is, kin dat der fansels mear wurde.” De opera is bewust pas in november volgend jaar gepland. “De measte eveneminten fine yn de maaitiid en simmer plak. LF2018 duorret it hiele jier, yn de hjerst is it yn de aginda noch net sa drok.” De komende maanden hoopt Bonnema erin te slagen de begroting van de productie rond te krijgen.

Delen