Sa! yn petear mei

Podcast Sa! yn Petear mei De Knipe

Camera Sietse de Boer Potlood Redactie

De Knipe staat deze week centraal in Sa! yn Petear. In deze serie zetten we een dorp uit ons verspreidingsgebied in het zonnetje. In de krant met een aantal artikelen. Online met een paar video’s en een podcast.

Sa! ging afgelopen zaterdag in café De Knyp aan tafel met vier Knypsters: Wolter Diever (Plaatselijk Belang), Marjan Steenstra (De Knipe Actief), Jan Luut van der Meer (historische werkgroep Kynhout) en Arjen Popma (De Knyp). In eerdere afleveringen was Sa! yn Petear mei De Tynje, Jobbegea/Hoarnstersweach en Fryske Peallen.

 

 

Beluister hier de podcast

 

 

Wolter Diever.

Marjen Steenstra.

Luut van der Meer.

Arjen Popma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Sa! yn petear, waarin Sa! een dorp centraal stelt. Anderen artikelen rond Yn Petear mei De Knipe zijn te vinden in het dossier Sa! yn petear mei De Knipe.

Delen