Nieuws

‘Poeples’ in plaats van staken

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Er zijn best de nodige problemen in het onderwijs. Maar staken? “We ha der wol mei wraksele, mar wolle net stake, dan komt alles op de skouders fan de âlders.” Vrijdag dus geen stakende onderwijzers op pcbs De Librije in Gorredijk. Maar wel een gebaar: vandaag staan er ouders voor de klas.

De school heeft nog geen leerlingen naar huis hoeven sturen vanwege het lerarentekort maar het wordt krap zegt directeur Tseard Kuperus. “Dat we hjoed net stake, hâldt dus net yn dat der gjin problemen binne yn it ûnderwiis. We wolle graach dat de âlders harren dêr bewust fan binne, dat se sjogge dat it net oan ús foarby giet.” Dus vroegen ze diezelfde ouders om eens een dagje voor de klas te staan. “Dêr ha we mear reaksjes op hân dan dat we pleatse kinne.” De ouders vertellen bijvoorbeeld over hun beroep en dat heeft meer impact dan wanneer de leerkracht er over vertelt stelt Kuperus. “We kin dit wol faker sa dwaan, de bern leare der in soad fan.”

Groep 8 van meester Joop van der Velde krijgt deze morgen les van waterzuiveringsspecialist en vader Jan-Boele de Jong. “Ik maak poepwater schoon”, legt hij uit aan de hand van een echt toilet met een bijna echte drol. “Bij waterzuivering worden bacteriën gebruikt. Als packman eten die de poep op.” Beeldend vertelt hij over de waterkringloop: van vies naar schoon, van oppervlaktewater naar regendrup. “Al dat water moeten we met z’n allen een beetje schoonhouden.” Water zuiveren kun je met bacteriën doen, legt hij uit, maar ook met filters. En dan mogen de handen uit de mouwen: de groep 8-ers bouwen zelf een mini waterzuiveringsinstallatie van een plastic fles.

Volgens gegevens van de Algemene Onderwijsbond (AOb) waren in het Sa!-verspreidingsgebied de volgende scholen gesloten op de stakingsdag: ’t Ambyld Terwispel, De Treffer en School Loevestein Gorredijk, De Hoekstien Luxwoude, De Trime en School Lyndensteyn Beetsterzwaag, De Bôge Hemrik, De Tjongeling Oldeberkoop, De Tjongerschool Mildam, De Jasker Nij Beets en De Skâns Frieschepalen.

Delen